Books

 • van Tienoven, T.P., J. Minnen, B. Spruyt (2023): Time Reveals Everything: A glimpse into the hourglass of time use research. Brussels: ASP (256 blz.) - TOR 2023/18.
 • te Braak, P. (2022): Methods, Modes, and Measurement Errors: Mapping the Validity of Self-Administered Online Time-Diaries. Brussels: VUBPRESS (313 blz.) - TOR 2022/26.
 • Bradt, L., B. Spruyt, E. Coenen (2021): Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren. Leuven: Acco - TOR 2021/31.
 • Schirmer, W., D. Michailakis (2019): Systems Theory for Social Work and the Helping Professions. London: Routledge Taylor & Francis Group (168 blz.) - TOR 2019/13.
 • Bradt, L., S. Pleysier, J. Put, J. Siongers, B. Spruyt (2019): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2. Leuven: Acco (275 blz.) - TOR 2019/7.
 • Verhaest, D., S. Baert, K. De Rick, K. De Witte, I. Laurijssen, M. Smet, I. Tobback (2019): Duaal leren in Vlaanderen. Kansen en gevaren. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek (84 blz.) - TOR 2019/1.
 • Amsellem-Mainguy, Y., M. Devlin, G. Friesenhahn, F. Labadie, K. Lambert, M. Magkou, H.J. Schild, R. Schwalback, B. Spruyt, L. Suurpää, H. Williamson, A. Wulff (2018): Young people in a digitalised world. Perspectives on youth. Volume 4, Strasbourg: Council of Europe Publishing (124 blz.) - TOR 2018/8.
 • Littlewood, P., I. Glorieux, S. Herkommer, I. Jönsson (2017): Social Exclusion in Europe: Problems and paradigms. London/New York: Routledge (268 blz.) (Reprint as paperback & ebook) - TOR 2018/3.
 • van Tienoven, T.P. (2017): Daily routines. Studying temporal structures and the organisation of everyday life. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR - TOR 2017/5.
 • Daniels, S. (2016): Meer dan honger stillen? Een sociaal-historisch onderzoek naar de rol van gemaksvoeding in de Belgische naoorlogse huiskeuken. Brussel: Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (Doctoraal proefschrift) - TOR 2016/11.
 • Van Droogenbroeck, F. (2016): Too tired to teach? Key determinants of mental health and early retirement among senior teachers: a comparative and teacher-specific perspective. Brussel: Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (Doctoraal proefschrift) - TOR 2016/7.
 • Amsellem-Mainguy, Y., M. Devlin, G. Friesenhahn, F. Labadie, K. Lambert, M. Magkou, H.J. Schild, R. Schwalback, B. Spruyt, L. Suurpää, H. Williamson, A. Wulff (2016): Perspectives on Youth. Healthy Europe: Confidence and uncertainty for young people in contemporary Europe. Volume 3, Strasbourg: Council of Europe/European Commission (170 blz.) - TOR 2016/3.
 • Elchardus, M. (2015): Au-delà  du déclin. Une voie collective. Leuven: LannooCampus (300 blz.) - TOR 2015/32.
 • Elchardus, M. (2015): Voorbij het narratief van neergang. Leuven: LannooCampus (282 blz.) - TOR 2015/31.
 • Spruyt, B., J. Siongers (2014): Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren. Leuven: Acco (352 blz.) - TOR 2014/63.
 • Nicaise, I., B. Spruyt, M. Van Houtte , D. Kavadias (2014): Het onderwijsdebat. Waarom de hervorming van het secundair broodnodig is. Antwerpen: EPO - TOR 2014/18.
 • Bradt, L., S. Pleysier, J. Put, J. Siongers, B. Spruyt (2014): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de Jop-monitor III en de Jop-schoolmonitor 2013. Leuven: Acco - TOR 2014/8.
 • Elchardus, M., B. Spruyt, C. Vanroelen (2014): Sociologie. Een inleiding (2de editie). Amsterdam: Pearson Education - TOR 2014/5.
 • De Groof, S., M. Elchardus (2013): Early School Leaving & Youth Unemployment. Amsterdam/Leuven: Amsterdam University Press and Lannoo Campus (288 blz.) - TOR 2013/15.
 • Vettenburg, N., M. Elchardus, J. Put, S. Pleysier (2013): Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent. Leuven: Acco (354 blz.) - TOR 2013/3.
 • Glorieux, I., J. Siongers, W. Smits (2012): Mark Elchardus. Cultuursociologie buiten de lijnen. Leuven: LannooCampus (420 blz.) - TOR 2012/36.
 • Elchardus, M., I. Glorieux (2012): Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving. Leuven: LannooCampus (408 blz.) - TOR 2012/22.
 • Laurijssen, I. (2012): Verdeeld tussen arbeid en gezin. Een panelstudie naar de context en dynamiek van de keuze voor deeltijds werk. Brussel: VUBPress (301 blz.) - TOR 2012/17.
 • Smits, W. (2012): Binding en burgerschap. De samenhang tussen maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapshoudingen. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (Doctoraal proefschrift) - TOR 2012/12.
 • Claeys, J. (2012): Heimwee naar het Zelf. Een cultuursociologische exploratie van het spirituele milieu en zijn zingevend vermogen. Brussel: Doctoraal proefschrift, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2012/4.
 • Spruyt, B. (2012): Living apart together? Over de gevolgen van onderwijsverschillen in de symbolische samenleving. Doctoraal proefschrift, Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2012/3.
 • Vettenburg, N., M. Elchardus, J. Put (2011): Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel. Leuven: Acco (426 blz.) - TOR 2011/15.
 • Badisco, J., I. Glorieux, T.P. van Tienoven (2011): Cultuurcentra op zoek naar een divers publiek. Antwerpen: Garant (105 blz.) - TOR 2011/14.
 • De Keere, K., M. Elchardus, O. Servais (2011): Un Pays/Deux Langues. La Belgique au quotidien. Tielt: LannooCampus (100 blz.) - TOR 2011/10.
 • De Keere, K., M. Elchardus, O. Servais (2011): Één Land/Twee Talen. België uit het leven gegrepen. Tielt: LannooCampus (98 blz.) - TOR 2011/9.
 • Glorieux, I., S. Koelet, I. Laurijssen (2011): Gekleurd door het leven. Getuigenissen van jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen over hun schooljaren en eerste ervaringen op de arbeidsmarkt. Antwerpen: Garant Uitgevers (122 blz.) - TOR 2011/1.
 • Vandeweyer, J. (2010): Werkt loopbaanonderbreking? Arbeidsoriëntaties, tijdsbesteding en drukte bij loopbaanonderbrekers in Vlaanderen. Brussel: VUBPress (388 blz.) (Doctoraal proefschrift) - TOR 2010/22.
 • Vettenburg, N., J. Deklerck, J. Siongers (2010): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2. Leuven: Acco (328 blz.) - TOR 2010/5.
 • Lievens , J., M. Elchardus, D. Vanherwegen, J. Siongers, W. Smits, G. Vangoidsenhoven (2009): Amateurkunsten in beeld gebracht. Gent: Forum voor Amateurkunsten (239 blz.) - TOR 2009/48.
 • Glorieux, I., T.P. van Tienoven (2009): Genre et emploi du temps. Différences et évolution dans l’emploi du temps des femmes et des hommes Belges (2005, 1999 et 1966). Bruxelles: Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes - TOR 2009/45.
 • Glorieux, I., T.P. van Tienoven (2009): Gender en tijdsbesteding. Verschillen en evolutie in de tijdsbesteding van Belgische vrouwen en mannen (2005, 1999 en 1966). Brussel: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - TOR 2009/44.
 • Elchardus, M. (2009): Hollandse burger of Romein. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur (56 blz.) - TOR 2009/42.
 • Glorieux, I., R. Heyman, M. Jegers, M. Taelman, Y. Van Dorsselaer (2009): Wie herkanst? Profiel, leerroutes en beweegredenen van de deelnemers aan het Tweedekansonderwijs en de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Antwerpen: Garant (192 blz.) - TOR 2009/39.
 • Elchardus, M., J. Siongers (2009): Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme. Tielt: LannooCampus (334 blz.) - TOR 2009/20.
 • Elchardus, M., E. Huyge, D. Kavadias, J. Siongers, G. Vangoidsenhoven (2009): Leraars. Profiel van een beroepsgroep. Tielt: LannooCampus (192 blz.) - TOR 2009/19.
 • Glorieux, I., I. Laurijssen, Y. Van Dorsselaer (2009): Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Antwerpen: Garant - TOR 2009/16.
 • Vettenburg, N., J. Deklerck, J. Siongers (2009): Jongeren binnenstebuiten. Thema`s uit het jongerenleven onderzocht. Leuven: Acco (224 blz.) - TOR 2009/7.
 • Elchardus, M. (2008): Sociologie een inleiding. Amsterdam: Pearson Education (378 blz.) (herdruk) - TOR 2008/42.
 • Houtman, D., P. Achterberg, A. Derks (2008): Farewell to the leftist working class. New York: Transaction Publishers - TOR 2008/11.
 • Colpaert, J., I. Glorieux, K. Lauwerysen, M. Moens, D. Vandebroeck (2007): Er is genoeg voor iedereen. Aanbod, publiek en gebruik van bibliotheken en cultuurcentra in Vlaanderen. Antwerpen: De Boeck (98 blz.) - TOR 2007/31.
 • Elchardus, M. (2007): Sociologie een inleiding. Amsterdam: Pearson Education (378 blz.) - TOR 2007/25.
 • Elchardus, M., W. Smits (2007): Het grootste geluk. Tielt: Lannoo Campus: - (229 blz.) - TOR 2007/15.
 • Vettenburg, N., M. Elchardus, L. Walgrave (2007): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1. Tielt: LannnoCampus: - (264 blz.) - TOR 2007/5.
 • Duquet, N., I. Glorieux, I. Laurijssen, Y. Van Dorsselaer (2006): Wit krijt schrijft beter. Schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld. Antwerpen-Apeldoorn: Garant: - (106 blz.) - TOR 2007/2.
 • Glorieux, I., S. Koelet, I. Mestdag, M. Moens, J. Minnen, J. Vandeweyer (2006): De 24 uur van Vlaanderen. Het dagelijkse leven van minuut tot minuut. Tielt: LannooCampus (240 blz.) - TOR 2006/27.
 • Elchardus, M., N. Vettenburg, L. Walgrave (2006): Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen. Elchardus, M., N. Vettenburg & L. Walgrave (Red.), Tielt: Lannoo (307 blz.) - TOR 2006/14.
 • Glorieux, I., D. Vandebroeck (2005): De bibliotheek, een huis vol meningen. Het bibliotheekgebruik van 32 041 bezoekers in 165 bibliotheken. VCOB (58 blz.) - TOR 2005/47.
 • Glorieux, I., D. Vandebroeck (2005): Ontleend en ontleed. VCOB (122 blz.) - TOR 2005/42.
 • Elchardus, M., J. Cohen (2004): WRR-lecture 2003. Democratie: retoriek, realiteit en toekomst. Over de rol van overheid, burgers en media. Den Haag: Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid - TOR 2004/46.
 • Littlewood, P., I. Glorieux, I. Jönsson (2004): The Future of Work in Europe. Aldershot: Asghate (248 blz.) - TOR 2004/43.
 • Elchardus, M. (2004): La démocratie mise en scène. Bruxelles: Editions Labor (190 blz.) - TOR 2004/37.
 • Glorieux, I., J. Minnen, L. Van Thielen (2004): Moeder, wanneer werken wij? Arbeidsmarktconclusies uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 1988-1999. De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Jaarreeks 2004, Leuven: Garant (199 blz.) - TOR 2003/33.
 • Cantillon, B., M. Elchardus, P. Pestieau, P. Van Parijs (2003): De nieuwe sociale kwesties. Antwerpen-Apeldoorn: Garant (233 blz.) - TOR 2003/21.
 • Elchardus, M. (2002): De dramademocratie. Tielt: Lannoo (208 blz.) - TOR 2002/55.
 • Elchardus, M., I. Glorieux (2002): De symbolische samenleving. Een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes. Tielt: Lannoo (421 blz.) - TOR 2002/53.
 • Elchardus, M., W. Smits (2002): Anatomie en oorzaken van het wantrouwen. Brussel: VUBPress (142 blz.) - TOR 2002/50.
 • Glorieux, I., K. Coppens, S. Koelet, M. Moens, J. Vandeweyer (2002): Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen. Brussel: VUBPress (CD-rom) - TOR 2002/13.
 • Belet, H., P. Coppieters, H. Creten, I. Glorieux, I. Laurijssen, E. Omey, T. Schatteman, V. Van De Velde, W. Van Trier, E. Verhofstadt, D. Verhaest (2001): Jongeren op zoek naar werk. De arbeidsmarkt in Vlaanderen, Jaarreeks 2001, deel 3, Antwerpen: Garant (95 blz.) - TOR 2001/79.
 • De Witte, H., M. Elchardus, C. Gruwez, K. Raes, B. Roebben, J. Vandoorne (2001): Openheid of leegte? Over zingeving bij jongeren. Leuven / Leusden: Acco (120 blz.) - TOR 2001/60.
 • Elchardus, M., L. Huyse, M. Hooghe (2001): Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap. Brussel: VUBPress (253 blz.) - TOR 2001/57.
 • Pelleriaux, K. (2001): Demotie en burgerschap. De culturele constructie van ongelijkheid in de kennismaatschappij. Brussel: VUBPress (255 blz.) - TOR 2001/56.
 • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): Enquête sur l’emploi du temps 1999 – Tome A: selon la région, l’âge, le contexte et le sexe. Tome B: selon le niveau d’instruction, la situation au regard de l’emploi, la situation familiale et le sexe. Série Emploi du temps et loisirs, Bruxelles: Institut National de Statistique - TOR 2001/39.
 • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): 24 heures à la belge? Une enquête sur l’emploi du temps des belges. Série Etudes Statistiques, Etude Statistique 110, Bruxelles: Institut National de Statistique - TOR 2001/38.
 • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): Tijdsbestedingonderzoek 1999 – Deel A: naar gewest, leeftijd , context en geslacht, Deel B: naar opleidingsniveau, arbeidssituatie, gezinssituatie en geslacht. Reeks Tijds- en vrijetijdsbesteding, Brussel: Nationaal Instituut voor de Statistiek - TOR 2001/37.
 • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): 24 uur … Belgische tijd: een onderzoek naar de tijdsbesteding van de Belgen. Reeks Statistische Studiën, Statistische Studie 110, Brussel: Nationaal Instituut voor de Statistiek - TOR 2001/13.
 • Elchardus, M. (2001): Denken voor Vlaanderen. Over levenskwaliteit. Leuven: Davidsfonds (109 blz.) - TOR 2001/9.
 • Derks, A. (2000): Individualisme zonder verhaal. Een onderzoek naar de verspreiding en de betekenis van individualisme vertogen in Vlaanderen. Brussel: VUBPress (301 blz.) - TOR 2001/8.
 • Siongers, J., D. Kavadias (2000): Les jeunes contre l’exclusion. Bruxelles: Labor / La Fondation Roi Baudouin / Fonds P&V (215 blz.) - TOR 2000/58.
 • Coppieters, P., H. Creten, I. Glorieux, P. Lancksweerdt, I. Laurijssen, E. Omey, H. Pustjens, T. Schatteman, V. Van De Velde, J. Van Damme, P. Van der Hallen, W. Van Trier, D. Verhaest, E. Verhofstadt (2000): Jongeren in transitie. De arbeidsmarkt in Vlaanderen, Jaarreeks 2000, deel 4, Leuven: Garant (128 blz.) - TOR 2000/55.
 • Siongers, J., D. Kavadias (2000): Proeve(n) van politiek. Jongeren tegen de sociale uitsluiting van jongeren. Brussel: Labor / Koning Boudewijnstichting / Fonds P&V (210 blz.) - TOR 2000/45.
 • Bawin-Legros, B., L. Voye, K. Dobbelaere, M. Elchardus (2000): Belge toujours. Fidélité, stabilité, tolérance. Les valeurs des Belges en l’an 2000. Bruxelles: DeBoeck Université / Fondation Roi Baudouin (268 blz.) - TOR 2000/33.
 • Dobbelaere, K., M. Elchardus, J. Kerkhofs, L. Voye, B. Bawin-Legros (2000): Verloren zekerheid. De Belgen en hun waarden, overtuigingen en houdingen. Tielt: Uitgeverij Lannoo / Koning Boudewijn Stichting (272 blz.) - TOR 2000/32.
 • Verhoeven, J., M. Elchardus (2000): Onderwijs: een decennium Vlaamse autonomie. Studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beleidscoördinatie Onderwijs. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans (245 blz.) - TOR 2000/19.
 • Elchardus, M., M. Huysseune (2000): Drukte, werk en liefde. Loopbaan en gezin in het leven van universitair gediplomeerde veertigers. Brussel: VUBPress (286 blz.) - TOR 2000/18.
 • Elchardus, M. (1999): Zonder Maskers. Een actueel portret van jongeren en hun leraren. Gent: Globe (256 blz.) - TOR 1999/53.
 • Littlewood, P., I. Glorieux, S. Herkommer, I. Jönsson (1999): Social Exclusion in Europe: Problems and paradigms. Aldershot: Ashgate (254 blz.) - TOR 1999/50.
 • De Groof, S., M. Hooghe (1998): Sociologisch onderzoek naar het draagvlak bij het maatschappelijk middenveld voor de ontwikkeling van het milieubeleid in het Vlaams Gewest. Brussel: MiNa-Raad Vlaanderen (65 blz.) - TOR 1998/41.
 • Elchardus, M. (1998): Wantrouwen en onbehagen. Over de vertrouwens- en legitimiteitscrisis. Brussel: VUBPress (222 blz.) - TOR 1998/34.
 • De Witte, H., I. Glorieux (1997): Strijd om klassen: discussies over de relevantie van het klasse-begrip. Themanummer Tijdschrift voor Sociologie, 18, 1-2, KULeuven (295 blz.) - TOR 1997/24.
 • Hooghe, M. (1997): Het Witte Ongenoegen. Hoop en illusie van een uniek experiment. Groot-Bijgaarden: Globe (160 blz.) - TOR 1997/18.
 • Elchardus, M., L. Voye (1997): De hedendaagse mens op zoek naar zin. Brussel: Koning Boudewijnstichting - TOR 1997/14.
 • Elchardus, M. (1997): Jongeren en cultuur in beweging. Leuven: Davidsfonds (160 blz.) - TOR 1997/6.
 • De Belder, H., R. De Groof, M. Elchardus, J. Tyssens (1996): De VUB in de maatschappij van morgen. Themanummer Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, - TOR 1996/20.
 • Elchardus, M., I. Glorieux, A. Derks, K. Pelleriaux (1996): Voorspelbaar ongeluk. Over de letsels die werkloosheid nalaat bij mannen en hun kinderen. Brussel: VUBPress - TOR 1996/19.
 • Erskine, A., M. Elchardus, S. Herkommer, J. Ryan (1996): Changing Europe. Some Aspects of Identity, Conflict and Social Justice. Aldershot: Avebury - TOR 1996/17.
 • Elchardus, M. (1996): La société mobilisée. Entre l’ancienne et une nouvelle organisation du temps. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin - TOR 1996/11.
 • Elchardus, M. (1996): De gemobiliseerde samenleving. Tussen de oude en een nieuwe ordening van de tijd. Brussel: Koning Boudewijnstichting - TOR 1996/10.
 • Javeau, C. (1995): Solidarités en uniforme. Regard inattendu sur les métiers de facteur des postes et d’agents de quartier. Brussel: Fondation Roi Baudoin - TOR 1995/15.
 • Javeau, C. (1995): Solidariteit in uniform. Een ongewone kijk op het beroep van de postbode en de wijkagent. Brussel: Koning Boudewijnstichting - TOR 1995/14.
 • Elchardus, M., I. Glorieux (1995): Niet aan de arbeid voorbij. De werkloosheidservaring als reflectie over arbeid, solidariteit en sociale cohesie. Brussel: Koning Boudewijnstichting / VUBPress (126 blz.) - TOR 1995/6.
 • Glorieux, I. (1995): Arbeid als zingever: Een onderzoek naar de betekenis van arbeid in het leven van mannen en vrouwen. Brussel: VUBPress (214 blz.) - TOR 1995/2.
 • Elchardus, M. (1994): Die Schule steht nicht allein. Eupen: Grenz-Echo Verlag - TOR 1994/23.
 • Elchardus, M. (1994): L’école n’est pas toute seule. Brussel: De Boeck Université - TOR 1994/22.
 • Elchardus, M. (1994): Op de ruïnes van de waarheid. Lezingen over tijd, politiek en cultuur. Leuven: Kritak - TOR 1994/13.
 • Elchardus, M. (1994): De school staat niet alleen. Kapellen / Brussel: Pelckmans / Koning Boudewijnstichting - TOR 1994/8.
 • Stouthuysen, P. (1993): Extreem-rechts in na-oorlogs Europa. Brussel: VUBPress - TOR 1993/18.
 • Stouthuysen, P. (1993): Alexis de Tocqueville: Over de Democratie in Amerika. Leuven: Acco - TOR 1993/14.
 • Stouthuysen, P. (1992): In de Ban van de Bom. De politisering van het Belgisch veiligheidsbeleid, 1945-1985. Brussel: VUBPress - TOR 1992/20.
 • Elchardus, M. (1991): Een tijd voor waarden en normen. Brussel: Koning Boudewijnstichting - TOR 1991/3.
 • Elchardus, M. (1991): Maurice Halbswachs. Het Kollektieve geheugen. Leuven/Amersfoort: Acco (82 blz.) - TOR 1991/2.
 • Huysseune, M., A. Van Bosbeke (1991): De steen der wijzen. Berchem-Antwerpen: EPO - TOR 1990/7.
 • Elchardus, M., P. Heyvaert (1990): Soepel, Flexibel en Ongebonden: Een vergelijking van twee laat-moderne generaties. Brussel: VUBPress (239 blz.) - TOR 1990/4.
 • Corver, C.J.M., M. Elchardus (1989): Sociologisch en anthropologisch jaarboek 1989. Reeks van het Tijdschrift voor Sociologie, Brussel - TOR 1989/9.
 • Elchardus, M. (1989): De Opstand van de Intellectuelen: De Franse Revolutie als avant-première van de moderne cultuur. Antwerpen: DNB / Pelckmans (238 blz.) - TOR 1989/2.
 • Corijn, E., A. Meynen, P. Scholliers, L. Van Langenhove (1988): Veelzijdig Marxisme. Acta van het colloquium “De actualiteit van Karl Marx”. Brussel: IMS-VUB - TOR 1988/12.
 • Corijn, E., M. Theeboom (1988): Vrijetijdsopvoeding en de school. Brussel: VUB (3 vol.) - TOR 1988/7.
 • Huysseune, M. (1988): Vrijmetselarij: Mythe en realiteit. Berchem-Antwerpen: EPO - TOR 1988/6.
 • Elchardus, M., M. Geivaerts, M. Malta (1982): De Achterhoede als Pionier. Studiereeks Tijdschrift VUB, Brussel (265 blz.) - TOR 1982/2.