De nieuwe sociale kwesties

Cantillon, B., M. Elchardus, P. Pestieau, P. Van Parijs (2003): De nieuwe sociale kwesties. Antwerpen-Apeldoorn: Garant (233 blz.) - TOR 2003/21.

De nieuwe sociale kwesties

Abstract

De nieuwe sociale kwestie vindt haar oorsprong in de kringloop die hogere scholing omzet in een efficiëntere organisatie en economie. Zij komt tot uiting in de druk op het bestaande stelsel van sociale zekerheid en op de instellingen van de welvaartsstaat. De instellingen van de huidige welvaartsstaat lijken niet meer bij machte om onder die omstandigheden de armoede te beperken. De ontwikkelingen vreten aan de waardigheid van de individuen via de uitsluiting van de laaggeschoolden. De kans is groot dat laag- en hooggeschoolden als politieke tegenstanders tegen elkaar komen te staan. Hierdoor vermindert de kans op een solidaire, tolerante, democratische aanpak van de nieuwe sociale kwestie. De kennismaatschappij heeft een nieuw model van sociale bescherming nodig, maar moet dat zoeken onder zeer moeilijke en nog slecht gekende omstandigheden.