Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen.

Elchardus, M., N. Vettenburg, L. Walgrave (2006): Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen. Elchardus, M., N. Vettenburg & L. Walgrave (Red.), Tielt: Lannoo (307 blz.) - TOR 2006/14.

Abstract

De jongeren onder de 25 vormen een derde van de bevolking in Vlaanderen. Zij zijn slecht gekend. Dit boek brengt - voor de eerste keer in Vlaanderen - een overzicht van recent jeugdonderzoek. Gegevens uit bestaand onderzoek worden samengebracht rond de onderwerpen: gezin, kinderopvang, onderwijs, werk, wonen en mobiliteit, vrije tijd, welzijn en gezondheid, delinquentie, samenleving en politiek. Het resultaat is nuttig voor praktijk en beleid en zonder meer boeiend voor wie gewoon wat meer wil weten over de jeugd van tegenwoordig. Dit boek komt zo tegemoet aan de nood aan een betere en ruimere communicatie van de beschikbare onderzoeksresultaten. Het maakt ze kenbaar en toegankelijk voor collega-onderzoekers, maar vooral ook voor de beleidsmakers en praktijkwerkers. Het boek is het resultaat van de werkzaamheden van het JeugdOnderzoeksPlatform, een interuniversitaire samenwerking tussen de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel, de Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep Jeugdcriminologie van de K.U.Leuven.