Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen

Glorieux, I., K. Coppens, S. Koelet, M. Moens, J. Vandeweyer (2002): Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen. Brussel: VUBPress (CD-rom) - TOR 2002/13.

Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen

Abstract

Slapen vrouwen langer dan mannen? Wordt er op het platteland meer gefietst dan in de stad? Kijken jongeren meer tv dan ouderen? Waaraan besteden deeltijdwerkers meer tijd dan voltijdwerkers? Zijn mensen zonder kinderen meer uithuizig dan mensen met kinderen? Hoe zwaar is de werklast van ouders van jonge kinderen? Hebben ‘drukke’ mensen minder tijd voor hun partner? Op al deze vragen en nog veel meer, kunnen tijdsbudgetgegevens een antwoord bieden. Op initiatief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voerde de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel in 1999 een grootschalig tijdsbudgetonderzoek uit (TOR’99). Voor dit onderzoek hielden ruim 1500 Vlamingen tussen 16 en 75 jaar oud, gedurende één week een dagboekje bij waarin ze al hun bezigheden noteerden. Deze cd-rom bevat 480 Excel-tabellen die een gedetailleerd overzicht bieden van de tijdsbesteding van de Vlamingen. De tijd die besteed wordt aan ruim 150 activiteiten wordt weergegeven voor verschillende categorieën van de Vlaamse bevolking, opgedeeld naar onder meer geslacht, opleidingsniveau, arbeidssituatie, gezinssituatie, gezinsinkomen, de leeftijd van het jongste kind en de algemene gezondheidstoestand. De gegevens op deze cd-rom kunnen de basis vormen voor verdere analyses.