Verloren zekerheid. De Belgen en hun waarden, overtuigingen en houdingen

Dobbelaere, K., M. Elchardus, J. Kerkhofs, L. Voye, B. Bawin-Legros (2000): Verloren zekerheid. De Belgen en hun waarden, overtuigingen en houdingen. Tielt: Uitgeverij Lannoo / Koning Boudewijn Stichting (272 blz.) - TOR 2000/32.

Verloren zekerheid. De Belgen en hun waarden, overtuigingen en houdingen

Abstract

In 1981, 1990 en 1999 verrichtte de internationale stichting European Values Study op grote schaal onderzoek naar waarden en normen, niet alleen in Europa, maar ook op andere continenten. Aan duizenden personen werd gevraagd welke normen en waarden hen drijven wanneer het gaat om arbeid en vrije tijd, gezin en seksualiteit, ethiek, religie en politiek. De resultaten van het onderzoek uit 1981 werden beschreven in het boek De stille ommekeer. Die van 1990 in De versnelde ommekeer. Beide publicaties deden bij verschijnen heel wat stof opwaaien. Ook in 1999 werd onderzoek verricht naar de waarden en normen die leven in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Verloren zekerheid geeft een antwoord op de vraag of de trends die vroeger werden onderkend bevestigd worden. Hoe groot is de onzekerheid van de Belgen? Neemt de versplintering van de meningen en overtuigingen nog toe? Vertonen de drie landsdelen dezelfde tendensen? Of zijn er treffende verschillen? Dit boek levert niet alleen een schat aan gegevens voor wie verantwoordelijkheid draagt op economisch, cultureel, politiek en religieus gebied. Ook de gewone burger krijgt een duidelijker kijk op het collectieve bewustzijn van zijn landgenoten aan het begin van het derde millennium.