Het grootste geluk.

Elchardus, M., W. Smits (2007): Het grootste geluk. Tielt: Lannoo Campus: - (229 blz.) - TOR 2007/15.

Het grootste geluk.

Abstract

Waarom hebben we niet meer aandacht voor ons geluk? Als er nu iets is waaraan we belang moeten hechten, dan is dat toch het geluk van de mensen. In de 18de eeuw had men daar revolutionaire ideeën over. Men moest streven naar het grootste geluk van zoveel mogelijk mensen en daarbij telde het geluk van iedereen evenzeer . Wetgeving, moraal en beleid dienden op dat doel te worden afgestemd. Om het geluk van iedereen op een doeltreffende manier te kunnen nastreven, moet men het echter kunnen waarnemen en meten. Dat kon men in de 18de eeuw nog niet. Men ging daarom noodgedwongen uit van de veronderstelling dat economische groei de kansen op geluk van iedereen vergroot. Vandaag stellen we echter vast dat in rijke landen, zoals België, economische groei niet meer bijdraagt tot méér geluk. In die landen stagneert het geluk ondanks groeiende welvaart. We beschikken vandaag nochtans over de middelen om te streven naar het grootste geluk van zoveel mogelijk mensen. We moeten die middelen gewoon leren gebruiken: het gelukkigste land ter wereld worden. Daar wil dit boek toe bijdragen. De auteurs ontwikkelden vooreerst een instrument om het geluk te meten. Op basis van de ervaring van 4500 inwoners van ons land gaan ze na hoe we onze kansen op geluk kunnen verhogen, welke rol de voorwaarden waaronder we leven, de anderen waarmee we leven en onze eigen wijsheid daarbij spelen. Op basis van hun bevindingen pleiten zij voor een politiek van het geluk, die de kansen op geluk van iedereen vergroot. Aan de hand van een persoonlijke geluktest kan de lezer ook zijn individuele gelukservaring meten. De vele adviezen in het boek vormen een leidraad waarmee iedereen zijn kansen op geluk kan verhogen.