Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1.

Vettenburg, N., M. Elchardus, L. Walgrave (2007): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1. Tielt: LannnoCampus: - (264 blz.) - TOR 2007/5.

Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1.

Abstract

Jongeren in Vlaanderen vandaag. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Wat denken ze? Dit boek belicht de jeugd van tegenwoordig vanuit verschillende perspectieven, gebaseerd op een bevraging van een representatieve groep van 2503 jongeren. De eerste afname van de JOP-monitor die hier wordt gerapporteerd, geeft brede informatie over de leefomstandigheden, de leefwereld en de gedragingen van jongeren tussen 14 en 25 jaar. Thema's die aan bod komen zijn: jongeren en hun gezinssituatie, gezinsrelaties, school en schoolbeleving, werk, mobiliteit, vriendschap en relaties, welbevinden, participatie aan het verenigingsleven, politiek, etnocentrisme en delinquentie. Het boek biedt een schat aan informatie voor al wie bij jongeren betrokken is en is bijgevolg onontbeerlijk voor praktijkwerkers, jeugdonderzoekers en beleidsmedewerkers. Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen de onderzoeksgroep jeugdcriminologie (K.U.Leuven), de vakgroep sociale agogiek (UGent) en de onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel). Naast het uitvoeren van eigen onderzoek, inventariseert en synthetiseert het JOP ook recent jeugdonderzoek uit Vlaanderen. Begin 2006 werd een eerste synthese gepubliceerd in boekvorm onder de titel Jongeren van nu en straks (Vettenburg, Elchardus & Walgrave (red.), 2006).