Events

Time Use Week 2020

The Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society will hold is 7th Time Use Week from 23 to 27 November online. Over 20 international time-use experts, including sociologist Prof. Ignace Glorieux, will contribute to this event. This year’s edition is aimed at connecting public institutions, organisations, civil society and time-use research to move forward together towards a better time use, to share experiences and knowledge between different disciplines working around time use, and to have an impact on the international media and political agendas and the discourse of time policies.

Read more

A sociological perspective on human-home interaction

On 10 October 2019, Petrus te Braak, senior Researcher of the TOR research group, was invited to speak at the Healthy Buildings Day 2019. This event is organised annually by VELUX to gather together key players involved in the construction industry on topics such as healthy buildings, design, user trends and resident behaviour.

Read more

Nieuw JOP-boek “Jongeren in Cijfers en Letters 4”

Op 22 maart 2019 stellen onderzoekers van het Jeugdonderzoeksplatform hun nieuwe JOP-boek “Jongeren in cijfers en letters 4” voor. In dit boek worden de eerste bevindingen op basis van de nieuwe JOP-data, verzameld in 2018, gerapporteerd. Thema’s die bestudeerd worden zijn welbevinden, genderattitudes, politiek, etnische intergroepsrelaties, dader en slachtofferschap van criminaliteit, schoolbeleving en vrijetijdsbesteding. TOR-onderzoekers schreven […]

Read more

Wanneer vervangen we onze vrienden door robots?

Socioloog Werner Schirmer stelt dat we robots als vrienden zullen hebben indien de technologie dit ooit mogelijk maakt. De technologie is nog lang niet zo ver dat echte vriendschap tussen mens en machine mogelijk is, maar er bestaan wel emotionele en sociale behoeften, die in de moderne maatschappij steeds moeilijker te vervullen zijn, waarvoor robots een oplossing kunnen bieden.

Read more

BIB2018: slotmoment met voorstelling rapporten

Op woensdag 16 januari vond het slotmoment van het grootschalig gebruikersonderzoek in openbare bibliotheken (BIB2018) plaats. BIB2018 is een herhaling van een onderzoek in 2004 (tevens uitgevoerd door TOR), waardoor de evolutie van de bibliotheeksector van de voorbije 14 jaar in kaart kan worden gebracht. 105 bibliotheken namen deze keer deel aan het onderzoek en maar liefst 45.228 individuele gebruikers vulden een vragenlijst in.

Read more

Duaal leren is meer dan alleen maar al doende leren

In de voorbije twee jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van de veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs. De resultaten van een uitgebreide reviewstudie werden gepubliceerd in een boek en voorgesteld op een studiedag .

Read more

Bram Spruyt is laureaat van de Frans van Cauwelaertprijs

Herman Van Rompuy reikt de Frans Van Cauwelaertprijs uit aan Prof. dr. Bram Spruyt op 8 december 2018.
De laureaat geeft een lezing getiteld: “Living apart together? Over de gevolgen van de groei van een diplomasamenleving”.

Read more

Spijbelen in Vlaanderen. Een multi-methoden onderzoek naar de conceptuele afbakening van spijbelen en de achterliggende dynamieken.

Op donderdag 13 december 2018 vindt de publieke doctoraatsverdediging van Gil Keppens plaats met het proefschrift genaamd ‘Spijbelen in Vlaanderen. Een multi-methoden onderzoek naar de conceptuele afbakening van spijbelen en de achterliggende dynamieken’. De verdediging start om 16:00 in de promotiezaal (D 2.01) op de VUB campus in Etterbeek.

Read more

The Mentality of Mass Murder: Lecture and Exhibition

On the 5th of June, Prof. dr. Abram de Swaan will give a lecture on extreme violence and genocide at the VUB Campus. This lecture is part of the course “Current Issues II” from the Bachelor in Social Sciences and coincides with the opening of the exhibition “Hidden Conflicts” organized by the second year students of the Bachelor in Social Sciences.

Read more

Wordt het niet eens tijd voor een Minister van Tijd?

Wordt het niet eens tijd voor een Minister van Tijd? Een avond met 3 kandidaat-ministers van Tijd, vier aanstormende literaire talenten en twee muzikale interventies. Dit is de meest beknopte omschrijving van het TIJDcongres op 27 oktober in Tongeren. Een avond om niet te missen – tenzij u geen tijd heeft natuurlijk.

Read more

Publications

School niet oorzaak van burn-out bij leerkrachten. ‘Alles begint met wie je zelf bent’

Krijgen leerkrachten in een moeilijke concentratieschool vaker een burn-out dan leerkrachten in een klein schooltje op het platteland? Nee, zo leert nieuw onderzoek. ‘Het ligt meer aan hoe iemand omgaat met stress.’

Read more

Opinie: Corona legt crisis van werkende student bloot

We moeten het werkende studenten eenvoudiger maken om hun werk te doen, anders raakt deze snelgroeiende groep in de problemen. Corona heeft dat heel duidelijk gemaakt.

Read more

How to Transform European Housing into Healthy and Sustainable Living Spaces?

Thursday 3 September, the paper “how to Transform European Housing into Healthy and Sustainable Living Spaces”, co-authored by Petrus te Braak and Joeri Minnen of Research Group TOR, was presented at the Passive and Low Energy Architecture conference (PLEA2020).

Read more

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume II

Op 23 maart 2020 werd Volume II van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het veldwerk voor deze OESO-studie in Vlaanderen uit en schreef het Vlaams rapport.

Read more

Vooroordelen leerkrachten fnuiken ambitieuze studiekeuze

Leerkrachten hebben doorgaans lagere verwachtingen van leerlingen uit zwakkere milieus. Daardoor kiezen die voor minder ambitieuze richtingen. Onderzoeker Ilse Laurijssen gaf in De Standaard meer toelichting bij de bevindingen van een SONO-studie naar sociale verschillen in studiekeuze.

Read more

City centre Brussels, pedestrian zone and lifestyles

During a period of 15 months, the research groups of the ULB, USL and the VUB (Research Group TOR) studied the pedestrian zone in Brussels. The objective was to study the impact of the pedestrian zone of Anspach Boulevard on the lifestyle of users and former users. This research was carried out thanks to the Forum Vies Mobiles and the Brussels Studies Institute (BSI-BCO). The BSI acts as a contact and coordination platform for academic research on Brussels.

Read more

Strategische kennis en een gevoel van rechtmatigheid maken een verschil in de schoolloopbaan van anderstalige nieuwkomers

Het oriënteren van anderstalige nieuwkomers in het Vlaams secundair onderwijs is een uitdaging. Deze leerlingen en hun ouders hebben weinig kennis over het systeem en leerkrachten hebben de moeilijke opdracht om leerlingen in te schatten. Recent TOR-onderzoek toont het belang van een gevoel van rechtmatigheid en strategische kennis van anderstalige nieuwkomers tijdens hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Read more

Hoe vaak spijbelen leerlingen? Een vergelijkend onderzoek tussen geregistreerde en zelfgerapporteerde afwezigheden in Vlaanderen.

Een kritische voorwaarde voor een aanklampend beleid inzake spijbelen is het beschikken over accurate registratiedata. Deze recente studie gaat na in welke mate zelfgerapporteerde gegevens over spijbelen en administratieve gegevens van problematische afwezigheden hetzelfde gedrag meten en of het spijbelen van bepaalde types spijbelaars en/of bepaalde sociale groepen in de administratieve data over problematische afwezigheden onder- of overschat wordt.

Read more

Gegenderde drempels voor museumbezoek

Het is geweten dat er veel mensen niet participeren en geen bezoek brengen aan culturele activiteiten (59,7% niet aan erfgoed, 61,3% niet aan bioscoop, 76% niet aan concerten en 68,8% niet aan musea). Waarom zij niet participeren, is echter minder duidelijk. Onderzoeksgroep TOR onderzocht de redenen die mensen opgeven om niet naar een museum te gaan.

Read more

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume I

Op 19 juni 2018 werden de eerste resultaten van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het veldwerk voor deze OESO-studie in Vlaanderen uit en schreef het Vlaams rapport.

Read more

Press and Media Mentions

De interne keuken van corona

De coronacrisis beheerste het afgelopen jaar zowat ons hele leven, tot in de keuken toe. Tijdens de coronaperiode werd thuis meer gekookt en we tafelden ook langer dan voorheen, zo blijkt onder meer uit Vlaams tijdsbestedingsonderzoek.

Read more

School niet oorzaak van burn-out bij leerkrachten. ‘Alles begint met wie je zelf bent’

Krijgen leerkrachten in een moeilijke concentratieschool vaker een burn-out dan leerkrachten in een klein schooltje op het platteland? Nee, zo leert nieuw onderzoek. ‘Het ligt meer aan hoe iemand omgaat met stress.’

Read more

U werkt minder goed wanneer u thuiswerkt

Uit een bevraging van de Nationale Bank blijkt dat bijna de helft van de werkgevers vindt dat de productiviteit van de werknemers achteruit is gegaan door het verplicht thuiswerken tijdens deze coronacrisis. Ongeveer 36% spreekt van een licht verval, 10% van een erg negatieve impact. Een minderheid van 8% ziet een vooruitgang in de productiviteit van zijn werknemers. Dat wie momenteel thuis aan het werk is minder productief is, verbaast experts niet.

Read more

Opinie: Huiswerk? Laat kinderen spelen

De argumenten om kinderen huiswerk te laten maken, overtuigen Theun Pieter van Tienoven niet. Ook voor hen is het beter om werk en privé gescheiden te houden. Er zijn andere manieren om na school bij te leren.

Read more

Opinie: Corona legt crisis van werkende student bloot

We moeten het werkende studenten eenvoudiger maken om hun werk te doen, anders raakt deze snelgroeiende groep in de problemen. Corona heeft dat heel duidelijk gemaakt.

Read more

Het huishoudduel anno 2020

Vrouwen werken en studeren meer dan ooit, maar thuis stokt de emancipatie. ‘De Morgen’ onderzocht waarom de huishoudelijke kloof anno 2020 zo groot blijft en welke prijs vrouwen én mannen daarvoor betalen. VUB-socioloog Theun Pieter van Tienoven gaf meer duiding bij de verdeling van de huishoudelijke taken en de kinderzorg tussen mannen en vrouwen.

Read more

COVID-19 en gendergelijkheid op de werkvloer

Op 8 oktober organiseerde het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen het webinar ‘COVID-19 EN GENDERGELIJKHEID OP DE WERKVLOER: UITDAGINGEN EN AANPAK’. VUB-socioloog Theun Pieter van Tienoven presenteerde de recentste cijfers van het COVID-19 tijdbestedingsonderzoek.

Read more

Opinie: Maak van gestandaardiseerde toetsen geen centrale testen.

Wouter Duyck maakt in zijn opiniebijdrage een karikatuur van de kritiek die Vincent Ginis en Sylvia Wenmackers samen met andere leden van de Jonge Academie formuleerden op de intentie tot het invoeren van centrale toetsen in het secundair onderwijs. De kern van hun opiniebijdrage was niet dat gestandaardiseerde toetsen geen meerwaarde bieden. Dat is overduidelijk wel het geval. De kern van hun betoog was wel dat de randvoorwaarden opdat dergelijke centrale toetsen zouden kunnen werken overduidelijk niet vervuld zijn.

Read more

En na 4 oktober komt… 15 oktober

Wie op donderdag 4 oktober 1582 ging slapen werd de volgende morgen wakker en zag dat het vrijdag 15 oktober was. De 10 verdwenen dagen dienden om de achterstand in te lopen veroorzaakt door de Juliaanse kalender, die 365,25 dagen telde met een schrikkeldag iedere vier jaar. Socioloog Ignace Glorieux vertelt op radio1 meer over onze relatie met tijd. Herbeluister het gesprek hier.

Read more

70-plussers snel weg met videochat

Eind maart startte de Onderzoeksgroep TOR een tijdsbestedingsonderzoek (www.dagelijksleven.eu) om na te gaan hoe het dagelijks leven van mensen eruitziet tijdens de corona-maatregelen. Zij gingen ook na hoe mensen contact blijven houden met elkaar. Hieruit blijkt ondermeer dat 70-plussers de quarantaine vlot overbruggen door contacten per telefoon en videochat.

Read more