De symbolische samenleving. Een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes

Elchardus, M., I. Glorieux (2002): De symbolische samenleving. Een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes. Tielt: Lannoo (421 blz.) - TOR 2002/53.

De symbolische samenleving. Een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes

Abstract

De spectaculaire onderwijsexpansie, de opkomst en razendsnelle verspreiding van de massamedia, hebben het maatschappelijke leven grondig veranderd. Zij geven aanleiding tot een nieuwe modus van sociale controle. Het gedrag van de leden van de samenleving wordt niet langer in wenselijke paden geleid door solide tradities, geëerbiedigd gezag of de sanctie van schaarste en armoede. Deze speelden een belangrijke rol in de modus van controle die onze samenleving achter zich heeft gelaten. Gedragsbeïnvloeding verloopt vandaag via de factoren die de individuele keuze bepalen: smaken, opvattingen, vaardigheden, kennis. Deze krijgen vorm in de scholen, in sociale netwerken en via de massamedia, de reclame en de propaganda. "De symbolische samenleving", exploreert empirisch de implicaties van deze maatschappijdiagnose. In de symbolische samenleving wordt ongelijkheid in mindere mate een kwestie van materiële hulpbronnen, in grotere mate een kwestie van de plaats die men bekleedt in sociale netwerken en in culturele velden. Het boek exploreert en beschrijft de sociale relatienetwerken en culturele velden van de Vlaamse samenleving. Het gaat na hoe de posities in de sociale en culturele ruimtes worden ingenomen en onderzoekt de gevolgen van die posities op het denken, voelen en leven van de Vlaming. Het is een collectief werk van de TOR-groep, waaraan alle leden meewerkten.