Anton Derks

Anton Derks

Curriculum vitae

Anton Derks is gastprofessor aan de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert het hoorcollege 'Grote culturele tendensen van de moderne tijd' in het Bachelorprogramma Sociologie.
Van 1992 tot 2006 was hij onderzoeker van de TOR-groep. Hij verrichtte onderzoek over diverse maatschappelijke thema's, zoals de gevolgen van werkloosheidservaringen, levensbeschouwing, individualisme, de politieke legitimiteitscrisis, maatschappelijk ressentiment, de legitimiteit van de verzorgingsstaat, de genderproblematiek in het onderwijs en de relatie tussen stratificatie, ideologie en politiek, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke en culturele positie van kortgeschoolden.
Theoretisch gaat zijn belangstelling voornamelijk uit naar de algemene cultuursociologie, de politieke sociologie en de vertooganalyse.


In 2000 publiceerde hij bij Vubpress "Individualisme zonder verhaal" en in 2008 "Farewell to the Leftist Working Class" (met Dick Houtman & Peter Achterberg, Transaction Publishers).
Sinds mei 2006 is hij als navorser werkzaam aan het Departement Onderwijs en Vorming bij de afdeling Strategische Beleidsondersteuning.