Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren

Spruyt, B., J. Siongers (2014): Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren. Leuven: Acco (352 blz.) - TOR 2014/63.

Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren

Abstract

Gender(en). Verschillen tussen mannen en vrouwen vormen een gegeerd gespreksonderwerp. In deze gesprekken ligt de klemtoon vaak op genderongelijkheid alsook op verschillen bij volwassenen. In dit boek verleggen we de focus naar genderverschillen) bij jongeren. 

Gender(en). Genderverschillen zijn minstens ten dele sociaal geconstrueerd. Ze zijn het resultaat van gendersocialisatie waarbij meisjes en jongens opgevoed worden tot vrouwen en mannen. De genderidentiteit wordt verder geconstrueerd via alledaagse handelingen en sociale interacties. De adolescentie vormt daarbij een cruciale fase: grenzen worden afgetast en afgebakend. Via genderpraktijken worden verschillen gecreëerd tussen jongens en meisjes, welke niet te herleiden zijn tot natuurlijke of biologische verschillen. In dit boek schenken we aan beide processen –gender socialisatie en gender praktijken- aandacht.

Dit boek werd gecoördineerd door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Het omvat zowel bijdragen van onderzoekers binnen het JOP als bijdragen van externe onderzoekers. Onderzoekers uit diverse disciplines buigen zich over de genderverschillen in Vlaanderen op jeugdige leeftijd en de (de)constructie van gendergrenzen op vier domeinen: cultuur en vrijetijdsbesteding; onderwijs; politieke opvattingen en welzijn.

Het boek richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers en terreindeskundigen in de jeugdsector en de ruime diversiteitssector. Dankzij de diversiteit aan thema’s en de multidisciplinaire aanpak vindt in dit boek ieder zijn gading.

Download: Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren