De 24 uur van Vlaanderen. Het dagelijkse leven van minuut tot minuut.

Glorieux, I., S. Koelet, I. Mestdag, M. Moens, J. Minnen, J. Vandeweyer (2006): De 24 uur van Vlaanderen. Het dagelijkse leven van minuut tot minuut. Tielt: LannooCampus (240 blz.) - TOR 2006/27.

De 24 uur van Vlaanderen. Het dagelijkse leven van minuut tot minuut.

Abstract

Vrouwen besteden nog steeds 8,5 uur meer tijd aan het huishouden. De oudere Vlamingen slapen het meest. Hoe minder men geëngageerd is op de arbeidsmarkt, hoe meer tijd men besteedt aan eten. Thuiswerkers hebben de langste werkweek. Op zondagavond rond 22 uur zit meer dan 50% van de Vlamingen voor de buis. De Vlaming vrijt 18 minuten en 0,39 keer per week. Iedereen beschikt over 24 uren per dag en 168 uren per week. Maar iedereen besteedt zijn tijd anders. Tijd is een van de meest democratische goederen. Hoe mensen hun tijd besteden, varieert sterk en dat is niet alleen een kwestie van persoonlijke voorkeuren en materiële beperkingen. Wat en wanneer we iets doen, hoelang iets duurt, de volgorde waarin we de dingen doen en de regelmaat of het ritme van activiteiten zijn een uitdrukking van sociale posities, machtsverhoudingen, waarden en normen. Dit alles maakt van de studie van de tijdsbesteding een uitstekend uitgangspunt om een zicht te krijgen op sociale krachten en dynamieken. De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel voerde twee grootschalige tijdsbudgetonderzoeken uit in Vlaanderen. Een grote groep Vlamingen hield gedurende een week nauwgezet zijn activiteiten bij in een dagboekje. Aan de hand van deze gegevens worden in dit boek een aantal cruciale hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en problematieken geschetst: werken op afwijkende tijden, combineren van arbeid en gezin, de gevoelens van tijdsdruk, de ongelijkheid in cultuur- en vrijetijdsparticipatie, sociale isolatie en vereenzaming, verkeerscongesties, de impact van werkloosheid en pensionering, samen eten als gezinsactiviteit en de tijd voor jezelf. Daarbij gaat niet alleen aandacht naar de tijdsbesteding van individuen en groepen, maar ook naar het collectieve ritme van de samenleving dat hieruit voortvloeit. De bevindingen in dit boek bieden een indringende kijk op het leven van alledag in Vlaanderen. De auteurs van dit werk behoren tot de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel en vormen de tijdsbudgetcel van de onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat).