Ignace Glorieux

Ignace Glorieux

Publications

  Journal article

  Book

  Book chapter

  • Slaets, A., P. Verhoest, L. d'Haenens, J. Minnen, I. Glorieux (2021): Nieuwsgebruik: homogenisering, fragmentering of polarisering? In: Verhoest, P., d'Haenens, L. (Red.), Nieuws, diversiteit en democratie: Trends, bedreigingen en nieuwe paden., Brussel: ASP: 71-88 - TOR 2021/41.
  • Verhoest, P., A. Slaets, L. d'Haenens, J. Minnen, I. Glorieux (2021): De kwaliteit van nieuwsconsumptie: gevaar voor dualisering. In: Verhoest, P., d'Haenens, L. (Red.), Nieuws, diversiteit en democratie: Trends, bedreigingen en nieuwe paden., Brussel: ASP: 89-102 - TOR 2021/40.
  • Glorieux, I., J. Verbeylen (2021): What do professors do all day? In: S. Van Puyvelde, & C. Buts (Eds.), Critical Contributions To Economics And Beyond: Liber Amicorum Marc Jegers, Berlin: Lexxion: 74-90 - TOR 2021/38.
  • Laurijssen, I., I. Glorieux (2021): Sociale keuzeverschillen bij de overgang van de tweede naar de derde graad secundair onderwijs. In: G. Devos & M. Tuytens (Eds.), Verschillen in onderwijs. Streven naar excellentie en gelijke onderwijskansen, Brussel: Politeia: 58-79 - TOR 2021/11.
  • Daniels, S., I. Glorieux (2017): Cooking up Manliness: A Practice-Based Approach to Men’s At-Home Cooking and Attitudes Using Time-Use Diary Data. In: Michelle Szabo, Shelley L. Koch, Food, Masculinities and Home. Interdisciplinary Perspectives, London: Bloomsbury Publishing: 31-58 - TOR 2017/6.
  • De Keere, K., K. de Korte, I. Glorieux (2015): Lokaal cultuurbeleid. In: J. Lievens, J. Siongers & H. Waege, Participatie in Vlaanderen I. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014, Leuven: Acco: 103-114 - TOR 2015/52.
  • De Keere, K., K. de Korte, I. Glorieux (2015): ‘Daarna eentje drinken?’ Profiel en activiteiten van bezoekers aan cultuur- en gemeenschapscentra. In: J. Lievens, J. Siongers & H. Waege, Participatie in Vlaanderen II. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014, Leuven: Acco: 91-106 - TOR 2015/48.
  • De Keere, K., K. de Korte, I. Glorieux (2015): Should I stay or should I go? Ongelijke uitval bij bibliotheekgangers. In: J. Lievens, J. Siongers & H. Waege, Participatie in Vlaanderen II. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014, Leuven: Acco: 71-89 - TOR 2015/47.
  • Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, J. Deyaert, E. Mészáros (2015): De (on)evenwichtige verdeling van arbeids- en gezinstaken tussen mannen en vrouwen. Evolutie en een stand van zaken. In: Lieve Vanderleyden en Marc Callens, Arbeid en Gezin: een paar apart, SVR-studie 2015/1, Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering, Vlaamse Overheid: 45-63 - TOR 2015/25.
  • Laurijssen, I., I. Glorieux (2014): Studiekeuze in het hoger onderwijs. Vrouwelijkheid en mannelijkheid. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 177-196 - TOR 2014/67.
  • Laurijssen, I., I. Glorieux (2014): Over de keuze voor deeltijds werk. In: Jef Mostinckx, Fred Deven, Peter Dauwe, Welzijn en zorg in Vlaanderen. Wegwijzer voor de sociale sector 2014-2015 , Mechelen: Wolters Kluwers: 311-324 - TOR 2014/52.
  • Aerts, D., J. Minnen, I. Glorieux, I. Wouters, F. Descamps (2013): Discrete occupancy profiles from time-use data for user behaviour modelling in homes. Proceedings of BS2013: 13th Conference of International Building Performance Simulation Association, : 2421-2427 - TOR 2013/31.
  • Glorieux, I. (2013): Op weg naar een andere tijdsbesteding? In: Mie Moerenhout, Lieve Demeester, Roos Sierens (eds.), Levens Lopen Anders. OVer actief ouder worden, Antwerpen: Garant: 149-167 - TOR 2013/30.
  • Glorieux, I., J. Siongers, W. Smits (2012): De loopbaan van een cultuursocioloog. Contingent, maar niet arbitrair. In: Ignace Glorieux, Jessy Siongers en Wendy Smits (Eds.), Mark Elchardus. Cultuursociologie buiten de lijnen, Leuven: LannooCampus: 11-35 - TOR 2012/37.
  • Elchardus, M., I. Glorieux (2012): Besluit. Tussen de oren en aangepraat. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 352-375 - TOR 2012/35.
  • van Tienoven, T.P., J. Minnen, I. Glorieux (2012): Elke dag weer hetzelfde? Over de persistentie van temporele structuren. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 110-134 - TOR 2012/26.
  • Badisco, J., P. De Laet, I. Glorieux (2012): Geen babysit en te veel werk? De invloed van werk, gezin en levensstijl op cultuurparticipatie. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 82-107 - TOR 2012/25.
  • Elchardus, M., I. Glorieux (2012): Tempus Omnia Revelat. Wat de tijd zoal aan het licht bracht. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 6-49 - TOR 2012/23.
  • van Tienoven, T.P., I. Glorieux (2011): Emploi du temps. In: H. Van Hove, G. Reymenants, N. Bailly & J. Decuyper (eds.), Femmes et hommes en Belgiques. Statistiques et indicateurs de genre. , Deuxième édition, Bruxelles: Institut pour l'égalité des femmes et des hommes: 177-192 - TOR 2011/55.
  • van Tienoven, T.P., I. Glorieux (2011): Tijdsbesteding. In: H. Van Hove, G. Reymenants, N. Bailly & J. Decuyper (eds.), Vrouwen en mannen in Belgiê. Genderstatistieken en genderindicatoren., Tweede editie, Brussel: Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: 177-192 - TOR 2011/54.
  • van Tienoven, T.P., I. Glorieux, I. Laurijssen, J. Minnen (2011): The social structure of time: optimal matching from time-use data. In: Carrasco Juan Antonio, Jara-Diaz Sergio & Munizaga Marcela (Eds.) , Time Use Observatory, Santiago de Chile: Grafica LOM: 141-157 - TOR 2011/50.
  • Minnen, J., I. Glorieux (2011): Two days a week? A comparison of the quality of time-use data from 2-day, 7-day diaries and a weekly work grid. In: Carrasco Juan Antonio, Jara-Diaz Sergio & Munizaga Marcela (Eds.) , Time Use Observatory, Santiago de Chile: Grafica LOM: 105-118 - TOR 2011/49.
  • Baerts, A., I. Glorieux (2011): The role of the partner in employment exit in Belgium. In: Motmans Joz, Cuypers Daniël, Meier Petra, Mortelmans Dimitri & Zanoni Patrizia (Eds.), Equal is not enough: challenging differences and inequalities in contemporary societies, Antwerpen-Hasselt: Conference Proceedings. Antwerp: Policy Research Centre on Equal opportunities, University of Antwerp - Hasselt University: 312-333 - TOR 2011/46.
  • Glorieux, I., I. Laurijssen (2011): The labour market integration of the children of immigrants in Flanders, Belgium. In: Max Koch, Lesley McMillan & Bram Peper, Diversity, standardization and social transformation. Gender, ethnicity and inequality in Europe, Surrey: Ashgate: 121-138 - TOR 2011/37.
  • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2011): Kindertijd, gezinstijd, schooltijd. Reflecties op basis van tijdsbestedingsonderzoek. In: VLOR, Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet? Een probleemverkenning van de Vlaamse Onderwijsraad, Leuven: Acco: 35-49 - TOR 2011/35.
  • De Laet, P., I. Glorieux, T.P. van Tienoven (2011): Van kaft tot kaft: leesgedrag en bezoek aan literaire evenementen. In: J. Lievens & H. Waege (eds.), Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2009, Leuven: Acco Academic: 197-217 - TOR 2011/6.
  • Glorieux, I., T.P. van Tienoven (2011): Waar een wil is… Culturele participatieafstand naar de Vlaamse cultuurcentra. In: J. Lievens & H. Waege (eds.), Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2009, Leuven: Acco Academic: 181-195 - TOR 2011/5.
  • De Laet, P., I. Glorieux, T.P. van Tienoven (2011): Privéconcert of open boek? Ongelijke toegang tot culturele centra en bibliotheken. In: J. Lievens & H. Waege (eds.), Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2009, Leuven: Acco Academic: 159-179 - TOR 2011/4.
  • De Laet, P., I. Glorieux, T.P. van Tienoven (2011): Lokaal Cultuurbeleid. In: J. Lievens & H. Waege (eds.), Participatie in Vlaanderen 1. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2009, Leuven: Acco Academic: 89-93 - TOR 2011/3.
  • Glorieux, I., I. Laurijssen (2010): Vreemd op de arbeidsmarkt: de arbeidsmarktintegratie van allochtonen. In: Jan Vranken, Seppe De Blust, Danielle Dierckx en An Van Haarlem (red.), Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2010, Leuven/Den Haag: Acco: 243-268 - TOR 2010/28.
  • van Tienoven, T.P., I. Glorieux (2009): Vervagen de verschillen? Evoluties in de tijdsbesteding en rolverdeling van vrouwen en mannen in België (1966, 1999, 2005). In: Catherine Wallemacq en Lisa Wouters (Red.), Genderstudies: een genre apart? Een stand van zaken, Brussel: Sophia: 30-43 - TOR 2009/58.
  • Vandeweyer, J., I. Glorieux (2009): Belgium: career breaks in Flanders. In: Moss, P. (ed.), International Review of Leave Policies and Related Research 2009, Employment Relations Research Series no. 102, London: Department for Business, Innovation & Skills: 32-49 - TOR 2008/32.
  • Glorieux, I., J. Minnen (2008): Le travail à domicile en Flandre. In: Esteban Martinez, Estelle Krzeslo & Jan De Schampheleire, Le télétravail: enjeux, règles et pratiques, Bruxelles: SPF ETCS - TOR 2008/16.
  • Glorieux, I., J. Minnen (2008): Thuiswerk in Vlaanderen. In: Esteban Martinez, Estelle Krzeslo & Jan De Schampheleire, Telewerk: inzet, regels en praktijk, Brussel: FOD WASO - TOR 2008/15.
  • Glorieux, I., J. Minnen (2007): Werken op afwijkende tijden : trends in Vlaanderen 1988, 1999 en 2004. In: Koen van Eijck & Hugo van der Poel, Arbeid, zorg en vrije tijd in Nederland en Vlaanderen, Leuven: Acco: 47-62 - TOR 2007/52.
  • Decraene, M., I. Glorieux, M. Moens (2007): De participatie aan het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de bibliotheken, de cultuurcentra en de amateurkunsten. In: Laermans, Rudi (red.), Cultuurkijker: Cultuurparticipatie in meervoud. Empirische bouwstenen voor een genuanceerde visie op de cultuurdeelname in Vlaanderen, Antwerpen: De Boeck: 190-220 - TOR 2006/29.
  • Glorieux, I., S. Koelet, M. Moens (2006): Tijd voor mobiliteit. Verplaatsingspatronen bekeken vanuit de tijdsbesteding. In: Despontin, M. & C. Macharis (eds.), Mobiliteit en (groot)stedenbeleid., Brussel: VUBPRESS: 49-80 - TOR 2006/22.
  • Scholliers, P., W. Elias, P. Van den Eeckhout, P. Van de Craen, F. Verhaeghe, I. Mestdag, D. De Vooght, I. Glorieux (2005): Iedereen gastonoom! In: R. Dillemans & A. Schramme (Eds.), Wegwijs cultuur, Leuven: Davidsfonds: 320-323 - TOR 2005/56.
  • Glorieux, I. (2005): Is er nog tijd voor sociaal-cultureel werk en cultuur? Enkele bevindingen uit het Vlaamse tijdsbestedingsonderzoek. In: Vercruysse Annemie (red), Gegevens (04), Brussel: SoCius - TOR 2005/54.
  • Glorieux, I., S. Koelet (2005): Du mythe de l’homme nouveau et des différences persistantes entre les hommes et les femmes. In: Hedwige Peemans-Poullet (ed.), Familles...attachantes?, Bruxelles: Université des Femmes: 85-105 - TOR 2005/53.
  • Duquet, N., I. Glorieux, I. Laurijssen, Y. Van Dorsselaer (2005): Van voor naar achter: waarom wordt de voorsprong van meisjes op school niet verzilverd op de arbeidsmarkt. In: J. Godemont, N. Steegmans, K. Goyvaerts, S. Lenaers & S. Spee (red.), Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on)gelijke kansen in de levensloop, Antwerpen, Hasselt: Steunpunt Gelijkekansenbeleid: 79 - 100 - TOR 2005/49.
  • Glorieux, I. (2005): Reconciling paid work with family demands: Women’s strategies to keep the total work load in check. In: Jan Vrancken, Marc Jans & Peter van der Hallen (eds.), Labour Market Research and Policy Making in Flanders., Antwerpen: Garant: 125-146 - TOR 2005/46.
  • Belet, H., I. Glorieux, I. Laurijssen (2004): The Transition from School to Work in Flanders: Gender Inequality and the Role of Household Formation. In: P. Littlewood, I. Glorieux & I. Jönsson (eds.), The Future of Work in Europe, Aldershot: Ashgate: 157-178 - TOR 2004/45.
  • Littlewood, P., I. Glorieux, I. Jönsson (2004): Patterns of Change at Work. In: P. Littlewood, I. Glorieux & I. Jönsson (eds.), The Future of Work in Europe, Aldershot: Asghate: 1-10 - TOR 2004/44.
  • Glorieux, I., S. Koelet (2004): Het was maar een droom. Over de mythe van de nieuwe man en de standvastige verschillen in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen. In: M. De Metsenaere & K. Celis, Weten mannen waarom? Mannelijkheid feministisch bekeken, Tweespraak Vrouwenstudies 3, Brussel: VUBPress: 97-123 - TOR 2004/21.
  • Glorieux, I., M. Moens (2004): Big Brother of Brave New World? Media, vrije tijd en levensstijl in een symbolische samenleving. In: N. Carpentier, C. Pauwels & O. Van Oost (red.), Het on(be)grijpbare publiek. The ungraspable audience. Een communucatiewetenschappelijke verkenning van het publiek, Brussel: VUBPress, Media en Maatschappij 4: 459-483 - TOR 2004/17.
  • Belet, H., I. Glorieux, I. Laurijssen (2003): De rol van gezinsvorming bij de aanvang van de arbeidsloopbaan. In: H. Belet, P. Coppieters, H. Creten et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Leuven: Sonar: 151-168 - TOR 2003/59.
  • Laurijssen, I., I. Glorieux (2003): De invloed van sociale herkomst en geslacht tijdens de schoolloopbaan. In: H. Belet, P. Coppieters, H. Creten et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Leuven: Sonar: 129-150 - TOR 2003/57.
  • Van De Velde, V., H. Creten, H. Belet, I. Laurijssen, I. Glorieux (2003): Schoolloopbanen in kaart gebracht. In: H. Belet, P. Coppieters, H. Creten et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Leuven: Sonar: 17-39 - TOR 2003/56.
  • Glorieux, I., J. Minnen, L. Van Thielen (2003): Kiezen of delen? Arbeidsmarktsegregatie en deeltijds werk als strategieën bij het combineren van arbeid en gezin. In: W. Herremans (red.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen: Verslagboek Arbeidsmarktonderzoekersdag 2003, Antwerpen: Garant: 243-257 - TOR 2003/52.
  • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): En er kwamen geen andere tijden… Arbeidstijden en uurregelingen in de Vlaanderen op het einde van de 20e eeuw. De arbeidsmarkt in Vlaanderen - Jaarboek 2002, Brussel: Steunpunt WAV en VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek: 253-265 - TOR 2002/65.
  • Glorieux, I., M. Moens (2002): Hoe vrij is de vrijetijd? Over de symbolische structuren van het vermaak. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 85-108 - TOR 2002/8.
  • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): Belgian men and women, a world of difference. On work division between Belgian men and women. Women and men in Belgium. Towards an equal society, Federal Ministry of Employment and Labour: 67-74 - TOR 2002/3.
  • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): Les femmes et les hommes, un monde de différence. Sur la répartition du travail entre les femmes et les hommes belges. Femmes et hommes en Belgique. Vers une société égalitaire, Ministère Fédéral de l'Emploi et du Travail: 69-76 - TOR 2002/2.
  • Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): Belgische vrouwen en mannen, een wereld van verschil. Over de verdeling van het werk tussen Belgische vrouwen en mannen. Vrouwen en mannen in België. Naar een egalitaire samenleving, Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: 73-80 - TOR 2002/1.
  • Glorieux, I. (2001): De impact van arbeid op het dagelijks leven van gezinnen. Arbeid: gisteren, vandaag en morgen! Nationaal studieweekend 2001: Duinse Polders, Blankenberge, KWB: 19-33 - TOR 2001/75.
  • De Witte, H., J. Hooge, J. Vandoorne, I. Glorieux (2001): Prettig werken in een gezonde samenleving. Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en burgeronderzoek 2001, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: 73-98 - TOR 2001/22.
  • Glorieux, I., S. Koelet, M. Moens (2001): Vlaanderen in tienduizend en tachtig minuten: een tijdsbudget-onderzoek. Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en burgeronderzoek 2001, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: 157-184 - TOR 2000/42.
  • Glorieux, I. (1999): Paid Work: A Crucial Link Between Individuals and Society? Some conclusions on the meaning of work for social integration. In: P. Littlewood, I. Glorieux, S. Herkommer & I. Jönsson (eds.), Social Exclusion in Europe: Problems and paradigms, Aldershot: Ashgate: 67-87 - TOR 1999/49.
  • Van Dongen, W., E. Vanhautte, I. Glorieux, C. Ceulemans, M. Beck (1999): De arbeidsverdeling binnen gezinnen. In: W. Van Dongen & M. Beck (red.), Gezinnen en beroepsleven: Uitdagingen, modellen en perspectieven, Proceedings van het colloquium 'Gezinsleven en Beroepsleven', Brussel 29/30 april 1999, - TOR 1999/38.
  • Glorieux, I. (1998): De emancipatie van de man/vader in een historisch beschouwend perspectief. De geëmancipeerde man/vader: Echte mannen nemen de helft voor hun rekening, Gent: BGMK: 3-8 - TOR 1998/40.
  • Glorieux, I. (1998): Over arbeidstijd, gezinstijd en tijdsdruk. In: E. Corijn (red.), The Millennium Conferences 1998, Tijd en samenleving / Temps et Société / Zeit und Gesellschaft / Time and society, Brussel: Koning Boudewijn Stichting: 100-104 (herdruk) - TOR 1998/37.
  • Glorieux, I. (1997): Does work still make sense: On the meaning of work and social integration in a society with job shortage. Social Exclusion in Europe, Reader for the Intensive Course of the ERASMUS-program, Monte Gordo (Portugal), 22-28 february 1997, Rotterdam: Erasmus University: 15-23 - TOR 1997/4.
  • Derks, A., M. Elchardus, I. Glorieux, K. Pelleriaux (1996): The Effects of Father’s Unemployment on the School Career and Values of the Children. In: M.P.M. de Goede, P.M. de Klaver, J.A.C. van Ophem, C.H.A. Verhaar & A. de Vries (eds.), Youth: Unemployment, Identity and Policy, Aldershot: Avebury: 87-106 - TOR 1994/10.
  • Derks, A., M. Elchardus, I. Glorieux, K. Pelleriaux (1996): The Continuity of Unemployment: Self-perpetuation or Social Predestination. In: C.H.A. Verhaar, P.M. de Klaver, M.P.M de Goede, J.A.C. van Ophem & A. de Vries (eds.), On the Challenges of Unemployment in a Regional Europe, Aldershot: Avebury: 181-199 - TOR 1994/9.
  • Elchardus, M., I. Glorieux (1994): Over de verdeling van het werk. Een empirische en methodologische analyse van de verdeling van de werklast tussen mannen en vrouwen. In: M. Van Nuland (red.), Handboek Vrouwenstudies, D/1995/1191/1, Brussel: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden: 121-159 - TOR 1994/1.
  • Glorieux, I. (1993): Individualisme of Solidariteit? Een onderzoek naar de betekenis van sociale relaties. Jaarboek Seksualiteit Relaties Geboorteregeling 1993, D/1993/5801/2, Gent: CGSO: 88-100 - TOR 1993/8.
  • Elchardus, M., I. Glorieux (1993): Towards a Semantic Taxonomy. Classifying Activities on the Basis of Their Meaning. Time Use Methodology: Toward Consensus, ISTAT (note e relazioni), 3, Roma: Istituto Nazionale di Statistica: 247-276 - TOR 1992/5.
  • Glorieux, I. (1989): De Juiste Maat, de Ware Inhoud. In: Onderzoeksgroep TOR, De Opstand van de Intellectuelen: De Franse Revolutie als avant-première van de moderne cultuur, Antwerpen: DNB / Pelckmans: 157-182 - TOR 1989/21.
  • Glorieux, I. (1990): Het Collectieve Ritme van de Arbeid. In: J. von Grumbkow (ed.), Tijd in Arbeid en Organisatie, Heerlen / Deventer: Open Universiteit / Kluwer Bedrijfswetenschappen: 83-90 - TOR 1989/6.
  • Elchardus, M., I. Glorieux (1991): The Generalized Meanings of the Use of Time: Replication and Progress Report. In: International Associations for Time Use Research (ed.), Time Use Studies World Wide, Sofia: Socio Consult: 209-229 - TOR 1989/3.
  • Glorieux, I. (1989): Werkloosheid en sociale zingeving: resultaten van een tijdsbudgetonderzoek. In: C. Corver & M. Elchardus (red.), Sociologisch en antropologisch jaarboek 1989, Reeks van het Tijdschrift voor Sociologie / SISWO, Brussel: 35-78 - TOR 1988/1.
  • Elchardus, M., I. Glorieux, P. Heyvaert (1988): De zondag bewaren: over het nut van collectieve ritmen. In: G. Dierickx (red.), Sociologie, Politiek en Beleid, Verslagboeken van de Vereniging voor Sociologie, Reeks van het Tijdschrift voor Sociologie, Brussel: 11-38 - TOR 1987/10.
  • Elchardus, M., I. Glorieux (1988): Signification du temps et temps de la signification. In: D. Mercure & A. Wallemacq (eds), Les temps sociaux, D/1988/0074/232, Brussel: De Boeck Université: 97-118 - TOR 1987/2.
  • Enhus, E., I. Glorieux, R. Van Rossem (1987): Tijdsbesteding en sociale isolatie bij werklozen. In: E. Meijer (red.), Alledaags leven; Vrijetijd en Cultuur, Tilburg: KUB-NWIT: 633-650 - TOR 1985/7.
  • Glorieux, I. (1985): Vakantiespreiding als modus van tijdsordening: Ontwerp van een theoretisch referentiekader. In: L. Bollaert & D. Kenis, (red.), Vakantiespreiding, Brussel: Centrum voor Vrije Tijd, Toekomst en Beleidsplanning, VUB: 141-192 - TOR 1985/1.

  Conference contribution

  Research Report

  Working paper

  Popular article