Project studietijd 2017. Eindrapport

te Braak, P., I. Glorieux (2017): Project studietijd 2017. Eindrapport. Dienst onderwijs- en studentenbeleid, Brussel: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR (83 blz.) - TOR 2018/11.

Abstract

Tijdens het tweede semester van het academiejaar 2016-2017 organiseerde de dienst Onderwijs- en Studentenbeleid in samenwerking met de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel een onderzoek naar de studielast van VUB-studenten. De studielast van de geselecteerde opleidingsonderdelen werd tijdens studentenevaluaties als te hoog ingeschat. De tijdsinspanning was voor deze onderdelen niet conform het aantal ECTS dat studenten kregen voor het succesvol afleggen van een examen voor dit opleidingsonderdeel. Ook namen twee onderdelen zonder te hoge studielast deel als referentiecategorie. Studenten werd gevraagd om gedurende het hele semester, zowel tijdens les-, blok- als examenweken, hun studielast te registreren door middel van een MOTUS-applicatie voor smartphones. De opleidingsonderdelen die studenten te zwaar inschatten, hadden inderdaad een te hoge studielast. De oorzaak in alle gevallen blijkt vooral de tijd die studenten nodig hebben ter voorbereiding van het examen. De controleonderdelen hadden een studielast die conform het aantal ECTS was. Er werden geen verschillen in studietijd gevonden naar geslacht, vooropleiding, onderwijsvorm in het secundair, uren wiskunde in het secundair en het verrichten van betaald werk. Wel werd gevonden dat studenten met een studiebeurs over het algemeen meer tijd spenderen aan hun studie dan studenten zonder studiebeurs. Dit onderzoek maakt duidelijk dat een wekelijkse tijdsregistratie door middel van een smartphoneapplicatie een goed inzicht geeft in de studielast van studenten.