Het perfectionisme van kleine dingen: over subtiel egalitair elitisme

Glorieux, I. (2018): Het perfectionisme van kleine dingen: over subtiel egalitair elitisme. Karakter, tijdschrift van wetenschap, 62: 2-5 - TOR 2018/21.

Abstract

alles wat we doen heeft een sociale betekenis: ons gedrag, onze consumptie en onze bezittingen openbaren tot welke groep(en) we behoren. wat en hoe we consumeren is dan ook een belangrijke bron van status en een manier om ons van anderen te onderscheiden. een nieuwe elite, de zogenaamde ‘aspirational class’ toont echter een afkeer van al te opzichtige consumptie, en hanteert meer impliciete en subtiele codes om haar sociale en economische positie te demonstreren.