Locking Down Gender Roles? Mannen waren vaker thuis tijdens lockdown, maar hielpen amper meer

Mannen waren tijdens de lockdown gemiddeld vier uur langer thuis, en toch waren ze in die periode maar 2 uur en 48 minuten per dag bezig met het huishouden. Dat is welgeteld zes minuten meer in vergelijking met hun tijdsbesteding in 2013. Dit blijkt uit recent dagboekonderzoek. Onderzoekers Theun Pieter van Tienoven en Ignace Glorieux geven meer uitleg bij deze bevinding in Het Nieuwsblad of in De Standaard.

‘Het kon twee kanten op’ zegt Theun Pieter van Tienoven. ‘De lockdown kon een radicale verschuiving teweegbrengen waarbij mannen en vrouwen een gelijkwaardige rol zouden opnemen ­binnen het huishouden. Of de ­crisissituatie zou er net toe leiden dat we zouden terugvallen op de rollen die we kennen’. Dat mannen amper 6 minuten meer huishoudelijk werk deden dan in 2013 is een bijzonder klein verschil. ‘Men kon niet buitenhuis gaan werken, niet naar de sportclub of op restaurant gaan. Eigenlijk waren geen excuses meer, maar toch gingen mannen niet meer tijd te spenderen aan het huishouden.’ Wel gaven mannen aan dat ze in verhouding meer met kinderen zijn bezig geweest.

Vrouwen spendeerden gemiddeld 42 minuten minder aan huishoudelijke taken. Van Tienoven wijst hierbij naar het wegvallen van veel taken. ‘De kinderen moesten geen boterhammen meenemen, ze moesten niet naar de hobby’s gebracht worden … En als je alleen via Zoom vergadert, kan ik me inbeelden dat er ook minder was en strijk is. Taken die niet uitgesteld konden worden, bleven wel in het takenpakket van de vrouw zitten’.

Mannen en vrouwen blijven thuis in een klassiek rollenpatroon vervallen, zelfs als ze evenveel uren thuis zijn. ‘Er is wel degelijk een evolutie. Zeker als je naar de jaren 60 kijkt, alleen gaat die evolutie heel traag’, besluit Glorieux.

 

Gebaseerd op: