Voorbereidingen voor de centrale toetsen volop bezig

Vanaf het schooljaar 2023-2024 nemen lagere en secundaire scholen de eerste Vlaamse toetsen af.

Ilse Laurijssen zal mee instaan voor de verwerking en analyse van de toetsresultaten en is als medewerker van het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs nauw betrokken bij de voorbereidingen.

Centrale toetsen in Vlaanderen

De Vlaamse toetsen zijn gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen, met als doel de interne kwaliteitszorg van scholen te ondersteunen en de onderwijskwaliteit te versterken. Ze worden centraal opgesteld, digitaal afgenomen, verwerkt en geanalyseerd. In vele landen worden dergelijke centrale toetsen al jaren georganiseerd. Voor het Vlaams onderwijs is dit nieuw.

Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs heeft de opdracht om de centrale toetsen te ontwikkelen, resultaten te analyseren en feedback te voorzien aan het onderwijsveld.

In mei namen bijna 20.000 leerlingen deel aan de kalibratiestudie voor de centrale toetsen

Afgelopen mei werd een grootschalige kalibratiestudie voor de toekomstige centrale toetsen afgenomen. Daaraan namen 7.873 leerlingen van het vierde leerjaar basisonderwijs uit 292 scholen deel. In het tweede leerjaar secundair onderwijs namen leerlingen van 261 scholen deel: 7.040 leerlingen van de A-stroom en 4.527 leerlingen van de B-stroom. De kalibratiestudie heeft als doel om de vragen die aan leerlingen worden gesteld te testen om deze vervolgens te kunnen optimaliseren. Na de kalibratiestudie zal worden geëvalueerd welke vragen opgenomen worden in de eerste afname in 2024.

Nota Leerprestaties en leerwinst

Ook de analyse en rapportering van de resultaten van de centrale toetsen wordt voorbereid. In de conceptnota Leerprestaties en leerwinst onderstrepen onze collega’s ondermeer het belang van een leerwinstmeting om uitspraken te kunnen doen over de bijdrage van scholen tot het leren van leerlingen. De nota formuleert ook heldere aanbevelingen voor de analyse en rapportering van de centrale toetsen.

Laurijssen, Ilse & Aesaert, Koen (2022). Leerprestaties en leerwinst. Gent: Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs.

Meer weten over de centrale toetsen?

Dat kan via de websites van het Departement Onderwijs en Vorming (vlaamsetoetsen.be) en de website van het Steunpunt Toetsen in Onderwijs (steunpunttoetsen.be).

Onze collega en andere leden van het Steunpunt lichtten op 12 januari 2023 hun ideeën toe in de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement. Die voorstelling en aansluitende gedachtewisseling kan online worden herbekeken:

https://www.vlaamsparlement.be/nl/actueel/nieuws-uit-het-vlaams-parlement/commissie-voor-onderwijs-houdt-gedachtewisseling-over-centrale-toesten-leerplichtonderwijs.