I’m just going with the flow. How group-based dynamics shape gender conformity among Flemish adolescents.

Op 21 december zal haar doctoraatsproefschrift genaamd “I’m just going with the flow. How group-based dynamics shape gender conformity among adolescents” publiek verdedigen.

Promotoren : prof. dr. Bram Spruyt en dr. Jessy Siongers

De doctoraatsverdediging zal doorgaan op dinsdag 21 december 2021 om 16.30 uur aan de Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel in Gebouw D, D.0.03. en is hybride georganiseerd. Indien u wenst deel te nemen via Teams: klik hier.

 

Samenvatting in het Nederlands

Minstens zestig jaar. Zoveel jaren zijn er volgens het European Institute for Gender Equality nodig om in Europa gendergelijkheid te bekomen indien aan het huidige tempo van verandering wordt doorgegaan. Hoe komt het dat genderongelijkheid zo duurzaam is? Om te begrijpen waarom genderongelijkheid zowel groot als duurzaam zijn, dient men te begrijpen waarom jongens/mannen en meisjes/vrouwen (vaak onbewust) attitudes onderschrijven, gedragingen stellen en keuzes maken die niet alleen de verschillen tussen mannen en vrouwen benadrukken, maar ook genderongelijkheid reproduceren. Tegen die achtergrond bestudeert dit proefschrift hoe aspecten van genderconformiteit (zoals genderidentiteit en genderattitudes) verspreid zijn bij Vlaamse jongeren en welke gevolgen dit heeft voor sociale relaties en beroepsvoorkeuren. Dit proefschrift vertrekt vanuit drie belangrijke uitgangspunten: (1) de adolescentie is een belangrijke vormende periode wanneer het aankomt op identiteitsvorming en dus ook inzake genderontwikkeling, (2) gender heeft een intergroepscomponent die uitnodigt om de genderidentiteit te beschouwen als een groepsidentiteit en (3) gender doet zich niet voor in een sociaal vacuüm waardoor het nodig is genderverschillen te bestuderen binnen groepen die verschillen in termen van sociale en culturele achtergrond. Concreet bestaat dit proefschrift uit vier empirische studies waarvoor data van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) worden gebruikt. Over de vier empirische studies heen blijkt dat (sociale) groepsmechanismen en de daaraan gebonden (sociale) identiteitsprocessen een belangrijke factor zijn om genderconformiteit te begrijpen. Sociale identiteiten verklaren waarom mensen zich conformeren aan sociale normen, hoewel deze het status quo in stand houden. Omdat mensen sociale wezens zijn die omringd, erkend, gewaardeerd en geliefd willen worden door anderen, hebben ze ook de neiging zich te conformeren aan sociale normen. Op die manier vermijden ze negatieve reacties en het risico om er niet bij te horen, wat tijdens de adolescentie een belangrijke bekommernis vormt. Om die reden is de meest aantrekkelijke optie voor jongeren om gewoon met de stroom mee te gaan en te conformeren aan gendernormen hoewel dit genderongelijkheid in stand houdt.

Abstract in English: click here.

 

Publications

Dissertation

  • Mastari, L. (2021): I’m just going with the flow. How group-based dynamics shape gender conformity. Brussel: Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (Doctoraal proefschrift).

Journal article

Book chapter

  • Mastari, L., G. Keppens, B. Spruyt, F. Van Droogenbroeck, L. Emery, J. Siongers (2021): Zo eenvoudig is het niet: de complexe relatie tussen etnische verbondenheid, levenstevredenheid en etnische schoolsamenstelling bij jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 47-66 - TOR 2021/34.
  • te Braak, P., L. Mastari, H. Lemble, G. Keppens (2021): Eenheid in diversiteit: de lijm van de Brusselse identiteit. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migratie, Gelijkheid & Racisme. 44 Opinies., Brussels: VUBPRESS: 243-246 - TOR 2021/3.
  • te Braak, P., L. Mastari, H. Lemble, G. Keppens (2021): Unity in Diversity: The Brussels Identity Glues Everyone Together. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migration Equality & Racism. 44 Opinions., Brussels: VUBPRESS: 228-230 - TOR 2021/2.
  • Mastari, L., B. Spruyt, J. Siongers (2019): Genderidentiteit en genderattitudes bij Vlaamse jongeren. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 251-273 - TOR 2019/11.
  • Spruyt, B., L. Mastari, F. Van Droogenbroeck (2019): Jongeren en politiek in turbulente tijden. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 153-178 - TOR 2019/10.

Research Report

Popular article