Interuniversitair platform jeugdonderzoek

  • Period: 01/04/2003 to 31/12/2006
  • Subsidising organisation: Ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie) , L. Walgrave (KUL) , N. Vettenburg (UG)
  • Onderzoeker: S. Sanctobin (VUB - Vakgroep Sociologie) , C. Rombauts (VUB - Vakgroep Sociologie) , B. Vanhoutte (VUB - Vakgroep Sociologie) , D. Burssens (KUL - Jeugdcriminologie) , H. Huysmans (KUL - Jeugdcriminologie) , I. Sinnave (UG - Sociale agogiek) , E. Rutgeerts (UG - Sociale agogiek)

Vlaanderen kent een gebrek aan systematisch en interdisciplinair jeugdonderzoek. Vanuit deze vaststelling werd op initiatief van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 1 april 2003 het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) opgericht.
Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen drie onderzoeksgroepen: de onderzoeksgroep TOR (VUB), de vakgroep sociale agogiek (Ugent) en de onderzoeksgroep jeugdcriminologie (KULeuven).
Het JOP heeft als centrale opdracht het bestaand jeugdonderzoek te inventariseren, te synthetiseren en te analyseren; verder zal nieuw onderzoek worden geïnitieerd en uitgevoerd. Deze hoofdopdracht omvat o.m. de ontwikkeling van een monitor, waarmee de leefwereld, leefomstandigheden en activiteiten van jeugdigen periodiek in beeld zullen worden gebracht.

Youth Research Platform
The Youth Research Platform (JOP) is an interdisciplinary cooperation between 3 research groups, initiated by the Flemish government to stimulate systematical and interdisciplinary attention for youth research.
The participating research groups are the Department of Social Welfare Studies (Universiteit Gent), Research group ‘Tempus Omnia Revelat’ (Department of sociology – Vrije Universiteit Brussel) and the Research Group on Youth Criminology (Katholieke Universiteit Leuven).
The youth research platform has three central tasks: 1) to create an inventory of existing youth research; 2) to analyse and synthesise existing youth research; 3) to develop a survey, which will recurrently monitor the life-conditions and activities of young people. Later on, new research projects can be set up.