Media in het verlengde van het eigen leven. Media in het jeugdonderzoek 2000-2005.

Stevens, F. (2006): Media in het verlengde van het eigen leven. Media in het jeugdonderzoek 2000-2005. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen., Tielt: Lannoo: 187-220 - TOR 2006/9.