Oost west, thuis best?! Wonen en mobiliteit in het jeugdonderzoek 2000-2005.

De Groof, S. (2006): Oost west, thuis best?! Wonen en mobiliteit in het jeugdonderzoek 2000-2005. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen., Tielt: Lannoo: 131-151 - TOR 2006/8.