Politiek beroerd? Politiek in het jeugdonderzoek 2000-2005.

Stevens, F., S. De Groof (2006): Politiek beroerd? Politiek in het jeugdonderzoek 2000-2005. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen., Tielt: Lannoo: 273-305 - TOR 2006/7.