Policy Support Centre for Central Testing in Education

 • Period: 15/12/2020 to 15/12/2025
 • Subsidising organisation: Flemish Department of Education
 • education
 • Onderzoeker: I. Laurijssen (01/09/2021 - 15/12/2025)
 • Promotor: D. Kavadias (15/12/2020 - 15/12/2025)

Het Steunpunt Toetsen in Onderwijs of voluit het Steunpunt “Ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen” heeft als opdracht de Vlaamse toetsen die zullen worden ingevoerd vanaf schooljaar 2014-2015 te ontwikkelen en uit te rollen. Daartoe bundelen experts van de vijf Vlaamse universiteiten, de AP Hogeschool en de Arteveldehogeschool gedurende vijf jaar hun kennis.

Mederwerkers van de VUB zijn betrokken bij 3 werkdomeinen:

 1. De ontwikkeling van de toetsen wiskunde.
  De Vakgroep Wiskunde en Data Science coördineert het werkdomein wiskunde en ontwikkelt de toetsen voor het secundair onderwijs.
 2. De verwerking en analyse van de toetsresultaten.
  De vakgroepen Politieke Wetenschappen en Sociologie coördineren het werkdomein data verwerking en analyse.
 3. De gebruikersfeedback van de resultaten.
  De vakgroep Educatie-wetenschappen is betrokken bij gebruikersonderzoek.

Related publications

Leerprestaties en leerwinst.