Mobiliteit, ruimtebeleving, wonen en ecologie bij jongeren. Oost west, thuis best?!

De Groof, S. (2004): Mobiliteit, ruimtebeleving, wonen en ecologie bij jongeren. Oost west, thuis best?! In: D. Burssens, S. De Groof, H. Huysmans, I. Sinnaeve, F. Stevens, K. Van Nuffel, N. Vettenburg, M. Elchardus, L. Walgrave & M. De Bie (Eds.), Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, VUB & UGent: Jeugdonderzoek belicht. Voorlopig syntheserapport van wetenschappelijk onderzoek naar Vlaamse kinderen en jongeren (2000-2004) (161 blz.) - TOR 2004/55.