De monitor light: 18 – tot 25 – jarigen. Eerste aanzet tot het ontwikkelen van een Vlaamse jeugdmonitor.

Stevens, F. (2005): De monitor light: 18 – tot 25 – jarigen. Eerste aanzet tot het ontwikkelen van een Vlaamse jeugdmonitor. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2005/44.