Een paar brokjes momentopname. Een korte samenvatting van het syntheseverslag.

Elchardus, M., N. Vettenburg (2006): Een paar brokjes momentopname. Een korte samenvatting van het syntheseverslag. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen., Tielt: Lannoo: 307-325 - TOR 2006/4.

Een paar brokjes momentopname. Een korte samenvatting van het syntheseverslag.