Allemaal anders, allemaal gelijk? Jongeren en etnocentrisme.

Vanhoutte, B. (2007): Allemaal anders, allemaal gelijk? Jongeren en etnocentrisme. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1., Tielt: Lannoo: 209-215 - TOR 2007/11.

Allemaal anders, allemaal gelijk? Jongeren en etnocentrisme.