Jessy Siongers

Jessy Siongers

Publications

  Journal article

  Book

  • Bradt, L., S. Pleysier, J. Put, J. Siongers, B. Spruyt (2019): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2. Leuven: Acco (275 blz.) - TOR 2019/7.
  • Spruyt, B., J. Siongers (2014): Gender(en). Over de culturele constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren. Leuven: Acco (352 blz.) - TOR 2014/63.
  • Bradt, L., S. Pleysier, J. Put, J. Siongers, B. Spruyt (2014): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de Jop-monitor III en de Jop-schoolmonitor 2013. Leuven: Acco - TOR 2014/8.
  • Glorieux, I., J. Siongers, W. Smits (2012): Mark Elchardus. Cultuursociologie buiten de lijnen. Leuven: LannooCampus (420 blz.) - TOR 2012/36.
  • Vettenburg, N., J. Deklerck, J. Siongers (2010): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2. Leuven: Acco (328 blz.) - TOR 2010/5.
  • Lievens , J., M. Elchardus, D. Vanherwegen, J. Siongers, W. Smits, G. Vangoidsenhoven (2009): Amateurkunsten in beeld gebracht. Gent: Forum voor Amateurkunsten (239 blz.) - TOR 2009/48.
  • Elchardus, M., J. Siongers (2009): Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme. Tielt: LannooCampus (334 blz.) - TOR 2009/20.
  • Elchardus, M., E. Huyge, D. Kavadias, J. Siongers, G. Vangoidsenhoven (2009): Leraars. Profiel van een beroepsgroep. Tielt: LannooCampus (192 blz.) - TOR 2009/19.
  • Vettenburg, N., J. Deklerck, J. Siongers (2009): Jongeren binnenstebuiten. Thema`s uit het jongerenleven onderzocht. Leuven: Acco (224 blz.) - TOR 2009/7.
  • Siongers, J., D. Kavadias (2000): Les jeunes contre l’exclusion. Bruxelles: Labor / La Fondation Roi Baudouin / Fonds P&V (215 blz.) - TOR 2000/58.
  • Siongers, J., D. Kavadias (2000): Proeve(n) van politiek. Jongeren tegen de sociale uitsluiting van jongeren. Brussel: Labor / Koning Boudewijnstichting / Fonds P&V (210 blz.) - TOR 2000/45.

  Book chapter

  • Mastari, L., G. Keppens, B. Spruyt, F. Van Droogenbroeck, L. Emery, J. Siongers (2021): Zo eenvoudig is het niet: de complexe relatie tussen etnische verbondenheid, levenstevredenheid en etnische schoolsamenstelling bij jongeren. In: Bradt, L, Spruyt, B & Coenen, E. (Red.), Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren., Leuven: Acco: 47-66 - TOR 2021/34.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2021): Tolerantie ten aanzien van LGBT’s kan van in religies worden ontwikkeld. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migratie, Gelijkheid & Racisme. 44 Opinies., Brussels: VUBPRESS: 200-204 - TOR 2021/6.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2021): Tolerance Towards LGBT Can Be Developed from within Religions. In: Adam, I., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N. & Trauner, F. (Eds.), Migration Equality & Racism. 44 Opinions., Brussels: VUBPRESS: 189-193 - TOR 2021/5.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2020): Stress, oorzaken van stress en de mentale en fysieke gezondheid bij leraren en schoolleiders. Een intercomparatief perspectief. In: G. De Ruytter & A. Martin (Eds.), Teamzorg is zelfzorg. Werken in een gezonde schoolcultuur., Brussel: Politeia: 23-35 - TOR 2020/36.
  • Mastari, L., B. Spruyt, J. Siongers (2019): Genderidentiteit en genderattitudes bij Vlaamse jongeren. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 251-273 - TOR 2019/11.
  • Siongers, J. (2019): Etnische intergroepsrelaties bij jongeren in de superdiverse samenleving. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 103-129 - TOR 2019/9.
  • Spruyt, B., J. Siongers, S. Pleysier, J. Put, L. Bradt (2019): De ‘staat van de jeugd’: methodologische achtergrond bij de JOP-monitoren. In: Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-school-monitor 2, Leuven: Acco: 19-44 - TOR 2019/8.
  • Beunen , S., A. Van Steen, J. Siongers, W. Smits, J. Lievens (2015): Cultuurparticipatie. In: J. Lievens, J. Siongers & H. Waege, Participatie in Vlaanderen I. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014, Leuven: Acco: 55-102 - TOR 2015/44.
  • Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers, G. Keppens, L. Vandenbossche (2015): De grenzen van barmhartigheid. Nuances in de negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijken en moslimjongeren. In: Pleysier, S., Put, J., De Boeck, A. & Cops , D. (red.), Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen, Leuven: Acco: 161-177 - TOR 2015/42.
  • Siongers, J., J. Lievens (2014): Genderverschillen in cultuurparticipatie bij jongeren. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 59-80 - TOR 2014/66.
  • Siongers, J., W. Smits (2014): In het culturele spoor van …? Genderspecifieke intergenerationele overdracht van sociale en culturele participatie. In: Spruyt, B. & J. Siongers (red.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 37-58 - TOR 2014/65.
  • Spruyt, B., J. Siongers (2014): Inleiding. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 21-36 - TOR 2014/64.
  • Keppens, G., J. Siongers (2014): De ene school is de andere niet: over concentratie en segregatie in het Vlaamse scholenlandschap. In: Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J. & Spruyt, B. (eds), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013, Leuven: Acco: 136-159 - TOR 2014/11.
  • Siongers, J. (2013): Bruggen bouwen in Vlaamse grootsteden: op zoek naar verklaringen voor sociale afstanden tussen verschillende culturen bij Antwerpse en Gentse jongeren. In: Vettenburg, N., M. Elchardus, J. Put & S. Pleysier, Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent, Leuven: Acco: 223-246 - TOR 2013/8.
  • Glorieux, I., J. Siongers, W. Smits (2012): De loopbaan van een cultuursocioloog. Contingent, maar niet arbitrair. In: Ignace Glorieux, Jessy Siongers en Wendy Smits (Eds.), Mark Elchardus. Cultuursociologie buiten de lijnen, Leuven: LannooCampus: 11-35 - TOR 2012/37.
  • Elchardus, M., J. Siongers, B. Spruyt (2012): In het verhaal stappen. Over disposities, habitus en socialisatiepaden. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 250-275 - TOR 2012/31.
  • Siongers, J. (2011): De contacthypothese getoetst bij Brusselse jongeren. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds.), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel, Leuven: Acco: 239-263 - TOR 2011/21.
  • Siongers, J. (2011): Brusselse jongeren over andere culturen: van vijand tot lief. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds.), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor, Leuven: Acco: 217-238 - TOR 2011/20.
  • Elchardus, M., L. Roggemans, J. Siongers (2011): De Brusselse jeugd onderzocht. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel, Leuven: Acco: 35-68 - TOR 2011/16.
  • Vettenburg, N., J. Deklerck, J. Siongers (2010): Jong zijn in Vlaanderen. De belangrijkste bevindingen uit de JOP-monitor 2. In: Nicole Vettenburg, Johan Deklerck en Jessy Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2, Leuven: Acco: 311-328 - TOR 2010/11.
  • Siongers, J. (2010): De grenzen van verdraagzaamheid. Over de houding ten aanzien van andere culturen bij jongeren. In: Nicole Vettenburg, Johan Deklerck en Jessy Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2, Leuven: Acco: 259-282 - TOR 2010/10.
  • Boonaert, T., J. Siongers (2010): Jongeren en media: van mediavreemden tot hybride meerwaardezoekers. In: Nicole Vettenburg, Johan Deklerck en Jessy Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2, Leuven: Acco: 135-160 - TOR 2010/7.
  • Elchardus, M., J. Siongers (2009): Etnocentrisme, smaak en symbolische grenzen. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 255-278 - TOR 2009/34.
  • De Groof, S., J. Siongers (2009): Dragen open scholen bij tot open jongeren? De relatie tussen participatie op school en etnocentrisme onderzocht. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 193-210 - TOR 2009/31.
  • Siongers, J. (2009): Het van geen vreemden hebben. De intergenerationele overdracht van etnocentrisme. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 117-138 - TOR 2009/26.
  • Elchardus, M., J. Siongers (2006): Met een leuk etiketje door het leven. Een empirische cultuursociologische studie van het effect van voornamen op onderwijsverwerving. In: De Wit K., Dom L., Gijselinckx C., Peeraer J., Stassen K. (red.), Onderwijs en samenleving. Thema's in het werk van J.C.Verhoeven., Leuven/Voorburg: Acco: 119-145 - TOR 2006/12.
  • De Groof, S., J. Siongers (2006): Leerlingenparticipatieverschillen tussen allochtone en autochtone jongeren. Een kwestie van kansen of cultuur? In: Sierens, S., Van Houtte, M., Loobuyck, P., Delrue, K. & K. Pelleriaux (red.), Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving, Gent: Academia Press: 165-190 - TOR 2005/21.
  • Siongers, J. (2003): Feminisering van het leerkrachtenberoep: moeten we vrezen voor de onderwijskwaliteit? In: W. Herremans (red.), De arbeidsmarkt in Vlaanderen. Arbeidsmarktonderzoekersdag 2003, Verslagboek, Antwerpen: Garant: 297-314 - TOR 2003/17.
  • Mestdag, I., J. Siongers (2002): Cultuur met de paplepel ingegoten? Over de overdracht van media- en smaakvoorkeuren tussen ouders en kinderen. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 127-149 - TOR 2002/63.
  • Siongers, J., F. Stevens (2002): Esthetica voor gevorderden. Over smaken en mediavoorkeuren. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 53-84 - TOR 2002/26.
  • Elchardus, M., J. Siongers (2002): Cultuurpraktijk van de ouders en de schoolloopbaan van de kinderen. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 241-262 - TOR 2002/24.
  • Siongers, J. (2000): CON4: Opinies en verwachtingen t.a.v. onderwijs. Vlaamse onderwijsindicatoren in internationaal perspectief, editie 2000, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: 40-44 - TOR 2001/34.
  • Elchardus, M., J. Siongers (2001): Het onbehagen van de grenzeloosheid. Een empirisch onderzoek van het verband tussen detraditionalisering, zingeving en onbehagen. In: H. De Witte, M. Elchardus, C. Gruweze e.a., Openheid of leegte? Over zingeving bij jongeren, Leuven / Leusden: Acco: 35-73 - TOR 2001/30.
  • De Groof, S., J. Siongers (2000): Schoolse en niet-schoolse participatie bij jongeren. Een schets van het profiel en de houdingen van participerende jongeren. In: M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. Verenigingsleven, sociaal kapitaal en democratie, Leuven: Acco: 255-284 - TOR 1999/40.

  Conference contribution

  Research Report

  Working paper

  • Siongers, J. (2005): Democracy runs in the family-…-along cultural pathways. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2005/41.
  • Elchardus, M., D. Kavadias, J. Siongers (1999): Scholen en de houdingen van leerlingen: de bijdrage van de school tot de niet-cognitieve socialisatie van leerlingen. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 1999/45.
  • De Groof, S., J. Siongers (1999): Participerende jongeren, de school als actieterrein. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 1999/9.
  • Elchardus, M., D. Kavadias, J. Siongers (1999): Hebben scholen een invloed op de waarden van jongeren? Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 1999/5.

  Popular article