Het lerarentekort kritisch bekeken vanuit internationaal vergelijkend perspectief.

Spruyt, B., F. Van Droogenbroeck, J. Siongers, D. Kavadias (2023): Het lerarentekort kritisch bekeken vanuit internationaal vergelijkend perspectief. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2022-2023, 1: 19-27 - TOR 2023/1.

Abstract

Vlaanderen kampt net zoals vele Europese regio’s met een lerarentekort. In dit artikel kijken we vanuit de resultaten van de Teaching And Learning International Survey (TALIS) op een kritische wijze naar het debat over dit lerarentekort. We beargumenteren en onderbouwen met cijfers dat met name rond topics als planlast en zijinstroom het huidige debat te eng wordt gevoerd. Dat houdt het risico in dat beleidsmakers oplossingen zoeken op plaatsen waar relatief weinig te vinden is, terwijl meer fundamentele uitdagingen en opportuniteiten onderbelicht blijven.

Download: Het lerarentekort kritisch bekeken vanuit internationaal vergelijkend perspectief.