Steunpunt Re-creatief Vlaanderen

  • Period: 01/12/2001 to 31/12/2006
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie) , I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie) , H. Waege (UG) , R. Laermans (KUL) , C. Pauwels (VUB - Vakgroep SCOM) , K. Segers (VUB - Vakgroep CMSO) , J. Colpaert (EHSAL)
  • Onderzoeker: M. Moens (VUB - Vakgroep Sociologie) , F. Stevens (VUB - Vakgroep Sociologie) , J. Claeys (VUB - Vakgroep Sociologie) , D. Vandebroeck (VUB - Vakgroep Sociologie)

Het steunpunt heeft als missie om op basis van het wetenschappelijk onderzoek de beleids- en beheerscyclus van het Vlaamse cultuurbeleid te ondersteunen. De basisdoelstelling van het steunpunt is het opbouwen en uitwerken van een systematische set van beleidsindicatoren en het uitwerken van survey-onderzoek in het domein van cultuurpartcipatie. Daarnaast wordt er onderzoek verricht in het domein van het erfgoedbeleid, ICT en tijdsbudgetonderzoek. De verzamelde wetenschappelijke kennis en expertise wordt toegankelijk gemaakt voor de Vlaamse overheid en aan haar overgedragen.

Policy Support Centre Re-creative Flanders
The mission of the ‘Policy Support Centre Re-creative Flanders (Steunpunt Re-creatief Vlaanderen)’? is to scientifically support the Flemish gouvernment in its cultural policy. The main goal of the Centre is to design and develop a sytematical set of policy related indicators and to develop a survey concerning cultural participation. Further more, research will be done in the domains of cultural heritage, ICT and time budget research. The collected knowledge and expertise will be available and transferred to the Flemish gouvernment.

Related publications

Racisme, een kwestie van smaak? Een onderzoek bij jongeren uit het 4de en het 6de jaar secundair onderwijs in Vlaanderen
Growing up in a symbolic society: The difference between 'Robbedoes' and 'Kuifje'. Gender and educational tracking in the social and cultural practices of young people in Flanders
Publieksonderzoek 'De Pianofabriek'
'De Pianofabriek'. Algemeen profiel van de bezoekers en samenvatting van de belangrijkste vaststellingen.
(In)formele ontmoetingen. Over de sociale ruimte van jongeren
Bruce, Arnold, Jean-Claude et les autres
Kan het middenveld bijdragen tot de vorming van culturele praktijken?
Time use of adolescents in Belgium and the Netherlands
De agenda van Dominique en Wies. De 24 uur van Belgische en Nederlandse jongeren
An Old Skool Subculture. Gabberculture in Belgium
Social determinants of sports participation revisited. The role of socialization and symbolic trajectories
Big Brother of Brave New World? Media, vrije tijd en levensstijl in een symbolische samenleving
Maatschappelijke participatie van jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte. Samenvatting en beleidsaanbevelingen
Cultural Practice and Educational Achievement: The Role of the Parents' Media Preferences and Taste Culture
Autonome volgzaamheid
Handelen onder druk. Tijd en tijdsdruk in Vlaanderen
Where Has Family Time Gone? In Search of Joint Family Activities and the Role of the Family Meal in 1966 and 1999
Wat verstaan we onder culturele ruimten en hoe lijken die zich in onze samenleving voor te doen?
Sociologie in de onbehaaglijke samenleving
Tegenstellingen en conflicten in de symbolische samenleving
WRR-lecture 2003. Democratie: retoriek, realiteit en toekomst. Over de rol van overheid, burgers en media
Een sociologische analyse van de maatschappelijke participatie van Vlaamse jongeren
Handelen onder druk. Een sociologische analyse van tijdsdruk als meervoudige ervaring.
Onvoltooide emancipatie. De invloed van studiekeuze en gezinsvorming op de arbeidsmarktpositie van jonge mannen en vrouwen.