Big Brother of Brave New World? Media, vrije tijd en levensstijl in een symbolische samenleving

Glorieux, I., M. Moens (2004): Big Brother of Brave New World? Media, vrije tijd en levensstijl in een symbolische samenleving. In: N. Carpentier, C. Pauwels & O. Van Oost (red.), Het on(be)grijpbare publiek. The ungraspable audience. Een communucatiewetenschappelijke verkenning van het publiek, Brussel: VUBPress, Media en Maatschappij 4: 459-483 - TOR 2004/17.