(In)formele ontmoetingen. Over de sociale ruimte van jongeren

De Groof, S., W. Smits, F. Stevens (2002): (In)formele ontmoetingen. Over de sociale ruimte van jongeren. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 31-52 - TOR 2002/57.