Wat verstaan we onder culturele ruimten en hoe lijken die zich in onze samenleving voor te doen?

Elchardus, M. (2004): Wat verstaan we onder culturele ruimten en hoe lijken die zich in onze samenleving voor te doen? Ethische Perspectieven, 14e jg, september: 226-230 - TOR 2004/34.