Racisme, een kwestie van smaak? Een onderzoek bij jongeren uit het 4de en het 6de jaar secundair onderwijs in Vlaanderen

Elchardus, M., J. Siongers (2003): Racisme, een kwestie van smaak? Een onderzoek bij jongeren uit het 4de en het 6de jaar secundair onderwijs in Vlaanderen. Sociologische Gids, jg 50, 3: 259-284 - TOR 2002/25.