Kan het middenveld bijdragen tot de vorming van culturele praktijken?

Stevens, F. (2002): Kan het middenveld bijdragen tot de vorming van culturele praktijken? Jaarboek 2002. Steunpunt re-creatief Vlaanderen, : 169-207 - TOR 2003/10.