Publieksonderzoek ‘De Pianofabriek’

Debusscher, M., M. Elchardus, F. Stevens (2002): Publieksonderzoek ‘De Pianofabriek’. Een onderzoek in opdracht van het gemeenschapscentrum 'De Pianofabriek', Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2002/44.