Tijdsbesteding van de Vlamingen: een tijdsbudgetonderzoek bij een representatieve steekproef van Vlamingen

  • Period: 01/10/1998 to 31/12/2002
  • Subsidising organisation: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Beleidsgericht Onderzoek '97 - beleidsdomein Cultuur
  • time use survey
  • Onderzoeker: K. Coppens (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/10/2001 - 30/09/2002) , S. Koelet (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/10/1999 - 30/09/2000) , M. Moens (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/10/1998 - 31/03/2001) , J. Vandeweyer (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/04/2001 - 31/12/2002) , S. Sanctobin (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Copromotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie)

In ons onderzoeksproject onderscheiden we vier onderling sterk samenhangende aspecten. In het kader van het voorgestelde project:
1) voeren we een tijdsbudget-onderzoek uit bij een aselecte steekproef van ruim 1500 Vlamingen, evenals de eerste analyses op deze data. Hierover wordt een algemeen overzichtsrapport geschreven en gepubliceerd in verschillende papers en tijdschrifartikelen;
2) als voorbereiding van de dataverzamelijk worden de instrumenten ontwikkeld met het oog op periodiek tijdsbudget-onderzoek in Vlaanderen;
3) na de basisrapportering zulllen we de data die in het kader van het onderzoek verzameld werden, toegankelijk maken voor andere onderzoekers; en
4) ter ondersteuning van deze drie eerste aspecten willen we in de loop van het onderzoek de basis leggen voor een documentatie-centrum m.b.t. tijdsbudget-onderzoek en de tijdsbudget-methode en internationale contacten onderhouden en leggen met onderzoekers op dat gebied.

Time use in Flanders
The study project focusses on four aspects:
1) The organisation of the time budgetstudy and data-analysis. The results will be published afterwards;
2) The design of instruments that make longitudinal time use research possible;
3) After the reporting part it is our intention to make the data available for other researchers;
4) Respecting these three aspects we hope to centralise the information about time budgetstudies and to become an information point where researchers and people who are interested can direct themselves to. In this way we try to sustain international contacts.

Related publications

Vlaanderen in tienduizend en tachtig minuten: een tijdsbudget-onderzoek
Is er nog tijd voor vrijetijd? De invloed van flexibele werkroosters op cultuurparticipatie en uitgaan
Tijdsbudget-onderzoek in Nederland en Vlaanderen: raakpunten en verschillen
Time Use in Flanders: Changes in Time Use between 1988 and 1999
Vlaanderen de klok rond. Enkele resultaten van het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek (TOR'99)
Technisch verslag bij de tijdsbudgetenquête TOR'99
Tijdsbesteding in Vlaanderen 1988 - 1999
Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen
Hoe besteden Vlamingen hun tijd?
The 1999 Flemish Time Budget Study. Response, External Validity and Results
Flanders around the clock
Een kwestie van tijd. Tijdsbesteding in Vlaanderen Anno 1999
Une question de temps. Emploi du temps en Flandre, année 1999
Hoe vrij is de vrijetijd? Over de symbolische structuren van het vermaak
Boekbespreking: Dirk Geldof, Onthaasting. Op zoek naar tijd in een risicomaatschappij, Antwerpen: Houtekiet 2001
Social determinants of sports participation revisited. The role of socialization and symbolic trajectories
Big Brother of Brave New World? Media, vrije tijd en levensstijl in een symbolische samenleving
De tijd: een democratisch schaars goed?
Standvastige verschillen. Een analyse van theoretische benaderingen over de verdeling van het huishoudelijk werk tussen vrouwen en mannen op basis van tijdsbudgetonderzoek
De tijd van Vlamingen: een Vlaams tijdsbestedingsonderzoek
Boekbespreking 'Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijkse leven in huishoudens' van F. Huysmans
Vrijen in uren en minuten. Gegevens uit het Vlaamse Tijdsbudgetonderzoek
Handelen onder druk. Een sociologische analyse van tijdsdruk als meervoudige ervaring.