De tijd: een democratisch schaars goed?

Koelet, S. (2002): De tijd: een democratisch schaars goed? Samenleving en Politiek, 9, 8: 12-21 - TOR 2002/70.