Berichtgeving in Belgische kranten over Brussel als woonplaats.

Bauwens, J., P. Verhoest, P. te Braak (2022): Berichtgeving in Belgische kranten over Brussel als woonplaats. Brussels Studies, Algemene collectie, 171: 1-18 - TOR 2022/19.

Abstract

De zeer negatieve afschildering van Brussel in de pers wordt vaak aangehaald als factor in de verklaring waarom de stad niet zo’n aantrekkelijke plek is om te wonen, maar is amper empirisch onderzocht. Deze studie onderzoekt hoe het stadsleven wordt beschreven in Belgische kranten en hoe de gehanteerde frames resoneren met bredere culturele schema’s die de percepties van mensen over Brussel beïnvloeden. Aan de hand van een meervoudige correspondentie analyse ontdekten we dat de krantenberichtgeving twee tegenovergestelde frames gebruikt: het eerste frame stemt overeen met een fobische perceptie van Brussel, waarbij de focus ligt op de negatieve aspecten van de stad, en het tweede met een kosmopolitische kijk op de hoofdstad, die gericht is op het bruisende karakter en andere troeven van de stad. Bovendien hebben de verschillen tussen kranten in hun afschildering van het leven in Brussel meer betrekking op hun oriëntering (elitair versus populaire) dan op de taal waarin ze artikelen publiceren (Nederlands versus Frans).