Op zoek naar nieuwe vormen van individualisme. Vertooganalyse en schaalconstructie

hoofdstuk 1: het moreel individualisme. Van Emile Durkheim tot Charles Taylor. Schet van het normatieve debat over individualisme als probleem of als bevrijding? hoofdstuk 2: Operationalisering van de onderzoeksproblematiek In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen geformuleers. Dit hoofdstuk start met een overzicht van de reeds gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen onze vakgroep. hoofdstuk 3: Literatuurstudie. Sociologische literatuur relevant voor de voer paradoxen. Over de Lipset-these, de Middendorp-these, het beschavingsoffensief en de geciviliseerde arbeider. Hoofdstuk 4: theoretish kader: vanuit een krediet op het reductionistisch karakter van het sociaal-psychologisch deficiëntiemodel, wordt een theoretisch kader uitgewerkt dat tegenmoet komt aan de kritieken op dit model. Hoofdstuk 5: De paradox van het vals bewustzijn. hoofdstuk 6: De apardox van de dubbele component. Als we een globaal beeld trachten te vormen van de covariaten van het utilitair individualisme, worden we geconfronteerd met wat we de paradox van de dubbele component hebben genoemd. Hoofdstuk 7: de paradox van de vreemde coalitie. Hoofdstuk 8: De paradox van het nieuwe individualisme in dit hoofdstuk zullen de nieuwe schalend worden geëxploreerd.