Vrijzinnigheid, maatschappij en politiek de volgende vijfentwintig jaar

Stouthuysen, P., A. Derks (1998): Vrijzinnigheid, maatschappij en politiek de volgende vijfentwintig jaar. In: F. Demeyere & Ch. Pijpen, Over vrijzinnigheid gesproken. Verleden - Heden - Toekomst, Brussel: VUBPress: 177-202 - TOR 1996/3.