Individualisme tussen burgerlijke ideologie en maatschappelijk ressentiment. Een cultuursociologische vertooganalyse aan de hand van surveydata

Derks, A. (1999): Individualisme tussen burgerlijke ideologie en maatschappelijk ressentiment. Een cultuursociologische vertooganalyse aan de hand van surveydata. Doctoraal proefschrift, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 1999/65.