Hoe we tevergeefs onze tijd proberen te temmen

We willen ons leven zo efficiënt mogelijk inrichten en dus investeren we in planners, agenda’s en productiviteitsapps waarin we niet alleen onze verplichtingen, maar ook onze vrije tijd nauwgezet bijhouden. Verschillende wetenschappelijke studies tonen echter aan dat als we activiteiten inplannen, we ze als minder fijn en ontspannend ervaren en dat we er ook minder naar uitkijken. In ons hoofd worden ze onderdeel van onze to-dolijst. Timemanagement is niet de oplossing, het is zelfs deel van het probleem, schrijft De Morgen.

 

De mens heeft de tijd altijd al gebruikt om zijn leven vorm te geven. Vóór de industriële revolutie was de klok eigenlijk niet bijster relevant, vertelt socioloog Theun Pieter van Tienoven (VUB), die onderzoek doet naar tijdsbesteding.

“Arbeid verschoof van taakgeoriënteerde arbeid naar geklokte arbeid. Landbouwers werkten totdat alles geoogst was. Fabrieksarbeiders werkten met een prikklok en gingen naar huis als het tijd was om te gaan. De nauwkeurige kloktijd maakt de coördinatie van al die verschillende mensen mogelijk. De kloktijd versterkt ook het idee dat tijd begrensd en gelimiteerd is en dat je die tijd dus efficiënt moet inrichten’, zegt van Tienoven.

“Natuurlijk is die abstracte, gestandaardiseerde kloktijd nodig om afspraken vlot te laten verlopen, maar onze samenleving is ervan doordrongen. Tijdonderzoek wijst nochtans uit dat we méér vrije tijd zouden moeten hebben dan vroeger, al hebben we helemaal niet het idee dat we meer tijd hebben om vrij te besteden.”

“Dat komt enerzijds omdat er ook effectief steeds meer zaken zijn bijgekomen om onze vrijgekomen tijd aan te spenderen, zaken die we vervolgens op sociale media delen met anderen, die zichzelf door jouw tijdsbesteding de druk opleggen dat ze ook op keramiekles moeten, pilates moeten beginnen of eindelijk die ene Oscarwinnende film van vorig jaar moeten bekijken.”

“Anderzijds is onze maatschappij ook danig veranderd. Steeds meer vrouwen begeven zich nu ook op de arbeidsmarkt, waardoor het huishouden een bijkomende klus is. We studeren ook allemaal langer, wat ervoor zorgt dat we verschillende levensfases (een huis opknappen, kinderen krijgen, carrière maken) in dezelfde jaren proppen, waardoor die jaren haast onoverkomelijk druk aanvoelen. Een andere belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is hoe verschillende levenssferen zich op verschillende locaties afspelen, terwijl vroeger alles rond het huis gesitueerd was”.

Timemanagement zorgt er wel degelijk voor dat we meer dingen kunnen doen in een gegeven tijdspanne maar dat is alleen nuttig in een begrensde wereld. In het echte leven zorgt het optimaliseren van je tijd er niet voor dat je meer tijd overhoudt, maar dat je in die tijd nog meer dingen kunt doen. “De e-mail had in principe de briefpost moeten vervangen, maar we sturen en krijgen vandaag meer e-mails dan er ooit brieven circuleerden. Technologie heeft de taak versneld en in de gewonnen tijd kunnen we weer meer beleven, meer e-mails sturen, nog meer afvinken”, besluit van Tienoven.

Lees het volledige artikel hier.