Vrijzinnigen, ongelovigen en protest

Derks, A., K. Deschouwer (1998): Vrijzinnigen, ongelovigen en protest. In: M. Swyngedouw, J. Billiet, A. Carton & R. Beerten (red.), De (on)redelijke kiezer. Onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen. Verkiezingen van 21 mei 1995, Leuven / Amersfoort: Acco: 51-67 - TOR 1997/16.