Effecten van langdurige pensionering op welzijn, gezondheid en sociale participatie

  • Period: 01/10/2000 to 30/09/2004
  • Subsidising organisation: VUB-GOA
  • life course
  • Onderzoeker: S. De Groof (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/01/2003 - 30/09/2004) , A. Faelens (VUB - Vakgroep Sociologie) (01/01/2001 - 31/12/2002)
  • Copromotor: M. Elchardus , I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie) , I. Ponjaert-Kristoffersen (VUB - Vakgroep ONLE) , J. Bernheim (VUB - Vakgroep MEKO)
  • Promotor: B. Spruyt

Dit project is het vervolg op het explorerend toekomstgericht onderzoek ‘De gemobiliseerde samenleving’ dat werd verricht in 1996 voor de Koning Boudewijn Stichting. Het project onderzoekt het fenomeen van de ‘busy age’ en de evolutie van tijdsdruk over de levensloop. Het project gaat na wat het verband is tussen tijdsbesteding en het het gevoel van tijdsdruk aan de ene kant, en welzijn en gezondheid aan de andere kant. Binnen dit project wordt er ook aandacht besteed aan de tijdsbesteding van jong gepensioneerden en aan de gevolgen van langdurige pensionering op welzijn. Een ander aspect dat binnen dit project wordt onderzocht is de manier waarop de jongere generaties omgaan met hulpbehoevende ouders en de manier waarop de diensteneconomie zich ontwikkelt in Vlaanderen. België kent een lange traditie van brugpensioenregelingen. Wanneer mensen op de leeftijd van 50-55 jaar op pensioen gaan, hebben zij nog één derde van hun leven in het vooruitzicht, aangezien de gemiddelde levensverwachting in België rond de 85 jaar ligt. Er rijzen dan ook vragen over de manier waarop mensen omgaan met een dergelijke lange post-active fase. We weten zo goed als niks over de gevolgen van zo een uitgerekte fase van inactiviteit. Het project tracht volgende vragen te beantwoorden: hoe actief zijn de gepensioneerden, leidt een lange post-actieve fase tot meer of minder welzijn, een betere of slechtere gezondheid en meer of minder sociale participatie? Binnen dit project worden 1500 Vlaamse 75-jarigen bevraagd om een deskundig antwoord te kunnen formuleren op de vragen omtrent de effecten van langdurige pensionering. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een geconcerteerde onderzoeksactie (GOA 19).

The effects of a long term retirement on wellbeing, health and social integration.
Belgium is characterised by a system of early retirements. When people go into early retirement at the age of 50-55, they often still have one third of their entire life to go, for at the moment, the average life expectancy is 85 years. As such, the question rises how people deal with this long-term inactivity. We nearly know nothing about the consequences of long-term, post-active age. The project focuses upon the following questions: how active do the retired remain, will a long post-active agelead to more or less wellbeing, more or less health and more or less social integration? Within this project a sample of a 1500 Flemish 75-year- old people will be interviewed to be able to assess the effects of long-term retirement.