Technisch verslag bij het onderzoek naar effecten van langdurige pensionering. Veldwerk en responsanalyse

Elchardus, M., A. Faelens (2003): Technisch verslag bij het onderzoek naar effecten van langdurige pensionering. Veldwerk en responsanalyse. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2003/2.