Blijvende effecten van de loopbaan en de post-actieve levensfase op het persoonlijk en fysiek welzijn op latere leeftijd

De Groof, S., M. Elchardus (2004): Blijvende effecten van de loopbaan en de post-actieve levensfase op het persoonlijk en fysiek welzijn op latere leeftijd. Mens & Maatschappij, 79, 4: 367-388 - TOR 2004/26.