Onderzoek naar de effecten van langdurige pensionering. Deelrapport 1: Welzijn

De Groof, S., M. Elchardus (2003): Onderzoek naar de effecten van langdurige pensionering. Deelrapport 1: Welzijn. Onderzoek gevoerd in het kader van GOA19 , Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2003/13.