Onderzoek naar de effecten van langdurige pensionering. Deelrapport 4: Welvaart

De Groof, S., M. Elchardus (2003): Onderzoek naar de effecten van langdurige pensionering. Deelrapport 4: Welvaart. Onderzoek gevoerd in het kader van GOA19, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2003/27.