De detraditionalisering van het Vlaamse eetpatroon: realiteit of gerucht?

  • Period: 01/10/2002 to 30/09/2007
  • Subsidising organisation: Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
  • social organisation of time
  • Promotor: I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Copromotor: P. Scholliers (VUB - Vakgroep HIST)
  • Onderzoeker: I. Mestdag (VUB - Vakgroep Sociologie) (... - 31/05/2008)

Tegenwoordig is de idee dat eten zich aan geen enkele vorm van regels meer onderwerpt, sterk verspreid. Deze idee steunt op een aantal ontwikkelingen die zich de laatste twee eeuwen op vlak van voeding hebben voorgedaan en die aanleiding hebben gegeven tot een detraditionalisering en een destructurering op vlak van eetgewoonten. Essentieel bij de studie van de destructualisering van eetpraktijken is het concept van de traditionele maaltijd. Uit vroeger sociologisch onderzoek bleek dat er een vrij grote consencus bestond over hoe een maaltijd er juist moet uitzien om als maaltijd gedefinieerd te worden. In die zin kunnen we spreken van destructualisering wanneer onze eetpraktijken dit ideaalbeeld steeds minder in acht nemen. Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van Vlaamse en Belgische tijdsbudgetgegevens. Het betreft Belgische data uit 1966 en 1999 en Vlaamse data uit 1988, 1999 en 2004, die gegevens bevatten over de duur, het tijdstip en de plaats van de maaltijd, het gezelschap waarin men verkeert bij de maaltijd en het soort maaltijd (warme maaltijd of broodmaaltijd). Ook achtergrondkenmerken zoals de opleiding, de leeftijd, de sociaal-economische status en dergelijke van de respondent zijn opgenomen in deze data. Het feit dat tijdsbudgetgegevens uit verschillende periodes beschikbaar zijn, zal ons toelaten de ontwikkelingen van de plaats van eten in het tijdsgebruik en de tijdsordening over deze periode te schetsen.

The detraditionalization of the Flemish eating pattern: reality or rumour? A research for change in Flemish eating habits considering time, place, company and prevailing standards.

Meals are social occasions, during which food is shared. Rules prescribing time, place, content, company and order of activities govern the meal. As such, the meal is a structured event, as opposed to snacks. Eating is often equated with proper meals. Recently however, the idea that the meal is disappearing, for the benefit of the snack, is gaining ground. To what extent Flemish eating habits have followed this trend in the last decades is the topic of this research project. The analysis of Belgian and Flemish time budget data is the basis for solving this research question. Comparing Belgian data from from 1966 and 1999, and Flemish data from 1988, 1999 and 2004 will allow us to draw conclusions on the changes in Flemish eating habits. Are our eating patterns subject to processes of destructuration and detrationalization? Are Flemish eating habits characterized by a growing number of eating events, more flexible temporal and spatial location, more solitary eating, less time to eat, the combining of secundary activities while eating?
Moreover, we want to verify to what extent current eating practices deviate from the norms kept by individuals on that subject. For that purpose a representative sample of Flemish have been questioned on their norms towards the meal. As these individuals have also completed a time budget diary, we will be able to compare to what extent individual norms deviate from individual eating practices. We will also verify which factors promote this deviation or rather promote harmony in norms and practices.